Psychoterapia pary

Psychoterapia pary

Relacja z osobą bliska jest jednym z istotniejszych aspektów życia. Partner lub małżonek to osoba, z którą żyjemy, szukamy u niej oparcia w gorszych czasach, pragniemy dzielić z nim zarówno szczęśliwe jak i trudne chwile, tęsknimy, gdy przez dłuższy okres nie możemy się spotkać.

Kiedy warto pomyśleć o psychoterapii pary

Objawem kłopotów w związku mogą być trudności w komunikacji, często pojawiające się konflikty, narastające frustracje, trudności w życiu seksualnym, niezrozumienie potrzeb i wyborów partnera lub zdrada.

Wówczas ludzie przyjmują różne strategie radzenia sobie. Niektórzy czekają cierpliwie, aż problemy same ustąpią. Inni po pewnym czasie uznają, że w związku coś się „wypaliło” – zmieniło na zawsze i należy go zatem zakończyć i szukać szczęścia z kimś innym. Jeszcze inni próbują rozmawiać i rozwiązywać problemy.

Jeżeli próby rozwiązania problemu nie powiodły się, a para jest zgodna co do tego, że nie chce rezygnować z relacji, psychoterapia pary może być pierwszym i dobrym krokiem do przywrócenia harmonii w związku.

Co wnosi terapia

W związek wchodzimy z licznymi oczekiwaniami i potrzebami, z których jedne są świadome i wyrażane wprost, inne zaś są nieświadome – nawet dla nas samych.

Równocześnie związek dwojga ludzi to złożona relacja, która jest formą systemu społecznego. Użycie terminu „system” nie jest przypadkowe. System to coś więcej niż jednostki go tworzące – jest to nowa jakość, która nie jest prostą sumą „ja” i „ty”. Dlatego w trakcie omawianych spotkań psychoterapeuta zachowuje neutralność, nie opowiada się po żadnej ze stron, ale pomaga szukać wyjaśnień i rozwiązań korzystnych dla związku.

Czasem zdarza się, że trudności w związku wynikają z jego nieuświadomionej dynamiki. Terapia może pomóc rozpoznać ową dynamikę i nieuświadomione potrzeby, które często zakorzenione są jeszcze w rodzinach pochodzenia osób tworzących relację. Konflikty stają się bardziej zrozumiałe i otwiera się droga do poszukiwania realnych i korzystnych dla obojga rozwiązań.

Psychoterapia pary

Podczas takiej wspólnej psychoterapii para ma możliwość przyjrzeć się historii swojego związku i zastanowić nad tym, czego objawem mogą być ich aktualne trudności. Często bowiem zdarza się, że zgłaszane problemy są objawami głębiej tkwiących, niejawnych konfliktów – podobnie jak gorączka może być objawem wielu różnych chorób. Identyfikacja tych obszarów i ich omówienie daje szansę na znalezienie konstruktywnych rozwiązań.

Zależnie od podejścia psychoterapeutycznego – możliwe jest prowadzenie terapii par przez jednego psychoterapeutę lub w ko-terapii przez dwóch psychoterapeutów.

Spotkania z psychoterapeutą w ramach terapii pary odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie. Zakładanym i realnym celem jest pomoc w zrozumieniu przyczyn trudności w związku, możliwość bezpiecznego wyrażenia swoich emocji i potrzeb oraz dążenie do naprawy związku i lepszego funkcjonowania pary.

Dodaj komentarz

Close Menu