Publikacje

Podręcznik "Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa"

Publikacje w „Family Medicine & Primary Care Review”

Publikacje PubMed

Publikacje ResearchGate

Close Menu