„Depresja sezonowa” – sezonowe zaburzenie nastroju To postać zaburzenia depresyjnego, którego objawy powracają zimą lub jesienią. Skracanie się dnia jest czynnikiem, który wyzwala objawy depresyjne, dlatego jedną z metod terapii jest fototerapia, polegająca na ekspozycji chorego na jasne światło o pełnym spektrum światła słonecznego. Najczęściej depresja sezonowa manifestuje się spadkiem energii, zwiększoną potrzebą snu i chęcią spożywania węglowodanów, np. słodyczy. „Reakcja żałoby” W przebiegu reakcji […]
Genogram To inaczej mapa relacji i powiązań w rodzinie. Ma ogromną wartość terapeutyczną i uwalniającą. Składa się z szeregu znaków, które obrazują, kto jest z kim powiązany, kto z kim mieszka, ile ma lat, pokazuje ważne daty w życiu rodziny, śmierci, straty i inne ważne wydarzenia. To terapeutyczna wersja drzewa rodzinnego, rozbudowana o zaznaczenie relacji, łączących wszystkich członków. Rodzina To system powiązań, relacji, zależności, uczuć oraz zobowiązań. Ma […]
Relacja z osobą bliska jest jednym z istotniejszych aspektów życia. Partner lub małżonek to osoba, z którą żyjemy, szukamy u niej oparcia w gorszych czasach, pragniemy dzielić z nim zarówno szczęśliwe jak i trudne chwile, tęsknimy, gdy przez dłuższy okres nie możemy się spotkać. Kiedy warto pomyśleć o psychoterapii pary Objawem kłopotów w związku mogą być trudności w komunikacji, często pojawiające się konflikty, narastające frustracje, trudności w życiu seksualnym, niezrozumienie […]
Pomieszanie, chaos, poczucie niejasności – tymi słowami można próbować opisać w uproszczony sposób to, co przeżywają i jak funkcjonują osoby z tym rozpoznaniem, ale także to co pojawia się przy próbach zdefiniowania i wyjaśnienia, czym jest i jak kształtuje się osobowość z pogranicza lub inaczej osobowość borderline. Termin osobowość z pogranicza  Obejmuje tych pacjentów, którzy pod względem objawów i funkcjonowania nie mieścili się jednoznacznie ani w kategorii psychoz, ani […]
Dojrzałość emocjonalna (na podstawie Gibson LC. Dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018) Poniższe zachowania, przekonania i wartości wprowadzaj w życie stopniowo, będąc dla siebie wyrozumiałym… Niektóre mogą być trudniejsze od innych… Proszenie o pomoc Proszę o pomoc, ilekroć jest taka potrzeba Powtarzam, że gdybym czegoś potrzebował/potrzebowała, większość osób z przyjemnością mi pomoże, jeśli tylko będą miały taką możliwość Stosuję klarowną i otwartą komunikację, […]
Słuchaj Słuchaj uważnie opowieści o poprzednich związkach, przyglądaj się relacjom rodzinnym i poznaj uczucia w ramach tych relacji. Odczuwaj Wyrażaj uczucia nie tylko w związku, ale także wobec życia i innych relacji. Jeśli druga osoba potrafi mówić o swoich uczuciach i okazać je, dysponujecie materiałem potrzebnym do stworzenia dobrego związku. Więcej o tym, po co są emocje. Daj sobie czas Poznanie kogoś wymaga czasu. Nie zakładaj, że relacja […]
Stres związany z konfliktami powoduje, że często nie wiemy, jak wyjść z nich obronną ręką. Pomóc może prawidłowa komunikacja. Panowanie nad emocjami W sytuacji zagrożenia zaczynamy się odruchowo bronić. Mając do czynienia z prowokacją, zniewagą, fizyczną lub werbalna agresją, mamy ochotę odpowiedzieć w ten sam sposób. To zaognia istniejący konflikt. Wskazówka: Trzymaj się faktów i panuj nad emocjami. Taktowna obrona Komunikacja powinna odbywać się na neutralnym terenie, dogodnym […]
METODA BEZ PORAŻEK w 6 krokach Rozpoznaj konflikt i nazwij go – jest to faza pierwsza i decydująca, należy dokładnie określić konflikt, który trzeba wspólnie rozwiązać. Uczucia i niezaspokojone pragnienia powinny być wyrażane. Strony wypowiadają się w pierwszej osobie („Ja”). Pamiętamy o okazywaniu szacunku drugiej stronie. Komunikat powinien być jasny. Na przykład Chciałbym, abyśmy razem podjęli poszukiwanie takiego rozwiązania, dzięki któremu wszystkie potrzeby zostaną zaspokojone i w którym nie będzie pokonanych. Poszukaj […]