Gamofobia, czyli lęk przed małżeństwem, to stosunkowo nowe zjawisko, które dotyka coraz większą liczbę młodych ludzi. Choć małżeństwo jest uważane za naturalny krok w życiu, niektórzy ludzie czują przed nim niepokój, a nawet paniczny strach. Gamofobia to zaburzenie lękowe, które może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego, a także życia osobistego i zawodowego. Przyczyny […]
Zaburzenia osobowości to trwałe, powszechne i nieelastyczne wzorce myślenia, emocji oraz zachowania, które odbiegają od norm społecznych i kulturowych oraz wpływają negatywnie na funkcjonowanie jednostki w życiu codziennym. Osoby z zaburzeniami osobowości mogą mieć trudności w radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami życiowymi, w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, utrzymaniu pracy lub szkoły, a także w radzeniu sobie […]
Co oznacza określenie zaburzenia osobowości? Zaburzenie osobowości to termin odnoszący się do szerokiej gamy stanów psychicznych, charakteryzujących się trwałymi i powtarzalnymi wzorcami myślenia, emocji i zachowań, które odbiegają od normy społecznej, kulturowej i indywidualnej. Osoby cierpiące na zaburzenia osobowości często doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych, radzeniu sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi, a także […]
Jak pomóc bliskiej osobie, która nie chce wyjść z domu z powodu trudności psychicznych? Trudności psychiczne, w tym depresja i zaburzenia lękowe, to poważne zaburzenia, które mogą wpłynąć na zdrowie psychiczne i fizyczne. Choroby te często objawiają się niskim poczuciem wartości, przygnębieniem oraz utratą zainteresowania życiem. Mogą wpłynąć na różne aspekty życia, w tym na […]
Panowanie nad gniewem. Czy jest to możliwe? Czy emocje są potrzebne? Emocje, w tym gniew, są powszechnym elementem ludzkiego życia, który może mieć pozytywne lub negatywne skutki. Gniew pełni ważną funkcję adaptacyjną, pomagając w radzeniu sobie ze stresem i ochronie przed zagrożeniem. Jednak niekontrolowany gniew może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego i fizycznego, […]
Czym jest trauma? Traumy to konsekwencje obciążających psychikę wydarzeń, które utrudniają codzienne funkcjonowanie na takim poziomie, który byłby dla nas wystarczająco dobry. Odbierają życiu kolory i smaki, utrudniają odczuwanie głębi relacji i czerpanie z codzienności. Trauma może być spowodowana zarówno przez wydarzenie jednorazowe, jak i powtarzające się. Samo doświadczenie urazu psychicznego i jego konsekwencji jest […]
Czym jest stres? Stres to odpowiedź naszego organizmu na interpretację emocjonalną wydarzeń, które nas spotykają lub które wyobrażamy sobie. Sama fantazja na temat tragicznego wydarzenia jest wystarczająca dla powstania objawów w ciele, zwłaszcza u osób z wysoką wrażliwością. Stres może działać na nas mobilizująco (to eustres), sprzyja wówczas uruchamianiu wewnętrznej siły. Jednak, gdy jego nasilenie […]
Czy emocje są potrzebne? Emocje to doświadczenia, które są reakcją na bodziec i wiążą się ze zmianami w naszym ciele, a często również w zachowaniu. Nasze życie emocjonalne kształtowane jest od chwili urodzenia. W pierwszych miesiącach pojawiają się jednak proste emocje (dystres, przyjemność, radość, smutek, obrzydzenie). Do około 6 miesiąca życia pojawia się złość, zaskoczenie […]