Co oznacza: osobowość zależna? Osobowość zależna to jedno z wielu zaburzeń osobowości, które wpływają na sposób, w jaki dana osoba myśli, czuje i zachowuje się. Osobowość zależna, obok histrionicznej, narcystycznej i antyspołecznej, jest jednym z typów osobowości, które charakteryzują się brakiem równowagi w relacjach interpersonalnych. Podczas gdy osobowość narcystyczna i antyspołeczna dążą do realizacji swoich […]
Wywiad został przeprowadzony przez Annę Barańską i zamieszczony na portalu Biotechnologia.pl. Stres jest naszym nieodzownym towarzyszem dnia codziennego. Jego obecności doświadczają wszyscy, bez wyjątku. Nie możemy pozwolić sobie, by kumulował się w naszym organizmie, ponieważ wtedy przyczynia się do powstania wielu nieprzyjemnych konsekwencji. Istotne jest, aby nauczyć się skutecznie z nim walczyć, bowiem tylko wtedy […]
Lęk przed bliskością (ang. fear of intimacy) to rodzaj lęku związanego z nawiązywaniem bliskich relacji emocjonalnych i/lub fizycznych z innymi ludźmi. Osoby z lękiem przed bliskością mogą obawiać się odrzucenia, zranienia, utraty kontroli lub niezależności, lub też po prostu unikać bliskości, ponieważ czują się z tym niekomfortowo lub zagrożone. W skrajnych przypadkach, lęk przed bliskością […]
Psychologiczny syndrom odrzucenia, zwany także zespołem odrzucenia społecznego, to stan emocjonalny, który pojawia się w wyniku odrzucenia przez innych ludzi lub grupę społeczną. Jest to reakcja psychologiczna, która może prowadzić do negatywnych skutków dla zdrowia psychicznego, takich jak depresja, lęki, poczucie izolacji i utrata samooceny. Jakie mogą być przyczyny syndromu odrzucenia? Przyczyny psychologicznego syndromu odrzucenia […]
Gamofobia, czyli lęk przed małżeństwem, to stosunkowo nowe zjawisko, które dotyka coraz większą liczbę młodych ludzi. Choć małżeństwo jest uważane za naturalny krok w życiu, niektórzy ludzie czują przed nim niepokój, a nawet paniczny strach. Gamofobia to zaburzenie lękowe, które może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego, a także życia osobistego i zawodowego. Przyczyny […]
Zaburzenia osobowości to trwałe, powszechne i nieelastyczne wzorce myślenia, emocji oraz zachowania, które odbiegają od norm społecznych i kulturowych oraz wpływają negatywnie na funkcjonowanie jednostki w życiu codziennym. Osoby z zaburzeniami osobowości mogą mieć trudności w radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami życiowymi, w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, utrzymaniu pracy lub szkoły, a także w radzeniu sobie […]
Co oznacza określenie zaburzenia osobowości? Zaburzenie osobowości to termin odnoszący się do szerokiej gamy stanów psychicznych, charakteryzujących się trwałymi i powtarzalnymi wzorcami myślenia, emocji i zachowań, które odbiegają od normy społecznej, kulturowej i indywidualnej. Osoby cierpiące na zaburzenia osobowości często doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych, radzeniu sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi, a także […]
Jak pomóc bliskiej osobie, która nie chce wyjść z domu z powodu trudności psychicznych? Trudności psychiczne, w tym depresja i zaburzenia lękowe, to poważne zaburzenia, które mogą wpłynąć na zdrowie psychiczne i fizyczne. Choroby te często objawiają się niskim poczuciem wartości, przygnębieniem oraz utratą zainteresowania życiem. Mogą wpłynąć na różne aspekty życia, w tym na […]