Panowanie nad gniewem. Czy jest to możliwe? Czy emocje są potrzebne? Emocje, w tym gniew, są powszechnym elementem ludzkiego życia, który może mieć pozytywne lub negatywne skutki. Gniew pełni ważną funkcję adaptacyjną, pomagając w radzeniu sobie ze stresem i ochronie przed zagrożeniem. Jednak niekontrolowany gniew może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego i fizycznego, […]
Czym jest trauma? Traumy to konsekwencje obciążających psychikę wydarzeń, które utrudniają codzienne funkcjonowanie na takim poziomie, który byłby dla nas wystarczająco dobry. Odbierają życiu kolory i smaki, utrudniają odczuwanie głębi relacji i czerpanie z codzienności. Trauma może być spowodowana zarówno przez wydarzenie jednorazowe, jak i powtarzające się. Samo doświadczenie urazu psychicznego i jego konsekwencji jest […]
Czym jest stres? Stres to odpowiedź naszego organizmu na interpretację emocjonalną wydarzeń, które nas spotykają lub które wyobrażamy sobie. Sama fantazja na temat tragicznego wydarzenia jest wystarczająca dla powstania objawów w ciele, zwłaszcza u osób z wysoką wrażliwością. Stres może działać na nas mobilizująco (to eustres), sprzyja wówczas uruchamianiu wewnętrznej siły. Jednak, gdy jego nasilenie […]
Czy emocje są potrzebne? Emocje to doświadczenia, które są reakcją na bodziec i wiążą się ze zmianami w naszym ciele, a często również w zachowaniu. Nasze życie emocjonalne kształtowane jest od chwili urodzenia. W pierwszych miesiącach pojawiają się jednak proste emocje (dystres, przyjemność, radość, smutek, obrzydzenie). Do około 6 miesiąca życia pojawia się złość, zaskoczenie […]
Zazdrość to uczucie pojawiające się w sytuacji frustracji wynikającej z potencjalnego zagrożenia zaspokajania potrzeb lub konfrontacji z aktualnym brakiem ich zaspokajania. Często współwystępuje z deficytem zaufania, chęcią kontrolowania oraz agresją, która z kolei wynika z lęku przed utratą. Zazdrość jest emocją, która pojawia się w większości relacji. Może jednak utrudniać funkcjonowanie w związku. Zwykle zazdrość […]
Skąd biorą się emocje? Emocje są konsekwencją wydarzeń, relacji, doświadczeń. Powstają w świecie naszych wewnętrznych przeżyć, w którym granice czasu nie istnieją. To emocji poszukujemy realizując swoje potrzeby, poszukując nowych wrażeń. Przyjemne emocje obniżają wewnętrzne napięcie, wpływają na układ immunologiczny, sprzyjają adaptacji. Przeżywanie przyjemnych emocji wpływa na subiektywne poczucie szczęścia, nasze relacje, zachowania w otoczeniu, […]
Co to są wahania nastroju? Tym terminem określa się drażliwość, pojawiający się nagle smutek, wewnętrzne napięcie, wybuchy gniewu lub płaczu występujące na przemian z wesołością i uczuciem wewnętrznego spokoju. Przyczyna gwałtowności wahań nastroju oraz samego ich pojawiania się może być trudna do określenia, ale może stanowić jeden z celów psychoterapii. Pamiętajmy, że nie wszystkie przyczyny […]
Czy emocje są potrzebne? Cały proces emocjonalny składa się z emocji, reakcji naszego ciała, myśli oraz ekspresji (mimika, postawa ciała, reakcje: śmiech, płacz). Emocje budują sferę psychiczną. Cztery z nich: radość, smutek, strach i złość są bazą dla takich przeżyć jak nadzieja, wzruszenie, bezradność, współczucie, wściekłość, wzruszenie. Dzięki emocjom odczuwamy i reagujemy na świat wewnętrzny […]