Zazdrość to uczucie pojawiające się w sytuacji frustracji wynikającej z potencjalnego zagrożenia zaspokajania potrzeb lub konfrontacji z aktualnym brakiem ich zaspokajania. Często współwystępuje z deficytem zaufania, chęcią kontrolowania oraz agresją, która z kolei wynika z lęku przed utratą. Zazdrość jest emocją, która pojawia się w większości relacji. Może jednak utrudniać funkcjonowanie w związku. Zwykle zazdrość […]
Skąd biorą się emocje? Emocje są konsekwencją wydarzeń, relacji, doświadczeń. Powstają w świecie naszych wewnętrznych przeżyć, w którym granice czasu nie istnieją. To emocji poszukujemy realizując swoje potrzeby, poszukując nowych wrażeń. Przyjemne emocje obniżają wewnętrzne napięcie, wpływają na układ immunologiczny, sprzyjają adaptacji. Przeżywanie przyjemnych emocji wpływa na subiektywne poczucie szczęścia, nasze relacje, zachowania w otoczeniu, […]
Co to są wahania nastroju? Tym terminem określa się drażliwość, pojawiający się nagle smutek, wewnętrzne napięcie, wybuchy gniewu lub płaczu występujące na przemian z wesołością i uczuciem wewnętrznego spokoju. Przyczyna gwałtowności wahań nastroju oraz samego ich pojawiania się może być trudna do określenia, ale może stanowić jeden z celów psychoterapii. Pamiętajmy, że nie wszystkie przyczyny […]
Czy emocje są potrzebne? Cały proces emocjonalny składa się z emocji, reakcji naszego ciała, myśli oraz ekspresji (mimika, postawa ciała, reakcje: śmiech, płacz). Emocje budują sferę psychiczną. Cztery z nich: radość, smutek, strach i złość są bazą dla takich przeżyć jak nadzieja, wzruszenie, bezradność, współczucie, wściekłość, wzruszenie. Dzięki emocjom odczuwamy i reagujemy na świat wewnętrzny […]
Co to jest osobowość i zaburzenia osobowości? Osobowość to konstrukt organizacji psychiki i decyduje o możliwościach przystosowania się na poziomie psychicznego funkcjonowania. Zaburzenia osobowości to utrwalona konstelacja cech osobowości powodująca zaburzenia funkcjonowania, w tym zachowania. Bez terapii – są one sztywne (niezmienne i niemodyfikowalne). Konsekwencją jest zaburzone funkcjonowanie społeczne, zawodowe, subiektywnie złe samopoczucie. Zaburzenie osobowości […]
Czym jest depresja zimowa? To inaczej SAD – seasonal affective disorder (sezonowa choroba afektywna), czyli sezonowo (w okresie jesieni i zimy) występujące objawy, które rozpoznaje się w zaburzeniach nastroju. Pogorszenie pogody, mniejsze i krótsze nasłonecznienie wiąże się z występowaniem obniżenia nastroju i braku energii. Depresja sezonowa występuje głównie w krajach skandynawskich i tam jest opisywana […]
Czy istnieje idealna relacja? Wyobraźmy sobie idealną relację w okresie wczesnodziecięcym: matka radząca sobie z emocjami i dziecko pokazujące w relacji to co najtrudniejsze oraz obserwujące jak matka pomieszczająca emocje dziecka radzi sobie z jego emocjami i tym samym modelujące w tej relacji własne mechanizmy radzenia sobie z trudnymi stanami psychicznymi. Ten idealny obraz ma […]
Samowspółczucie, czyli łagodność i życzliwość w relacji wewnętrznej Samowspółczucie to empatia, życzliwość, wsparcie oraz serdeczność do samego siebie. Samowspółczucie nie jest tożsame z wysoką samooceną czy poczuciem własnej wartości. To współczucie okazywane sobie podczas kryzysu, odczuwania cierpienia czy porażki. Pierwsze relacje nauczyły nas okazywania współczucia innym, ale rzadko kiedy zawracano uwagę na współczucie w naszej […]