Czym jest PTSD? Wrażenie zachwiania wewnętrznej relacji utrzymujące się po granicznym wydarzeniu (na granicy życia i śmierci) może wiązać się z zespołem stresu pourazowego (PTSD – posttraumatic stress disorder). Takimi wydarzeniami zwykle jest wypadek samochodowy, napad, przeżycie katastrofy, ale również każda inna sytuacja, która stanowiła zagrożenie życia lub na głębszych poziomach: zagrożenie dla naszych potrzeb […]
Czym jest kryzys emocjonalny? W życiu każdego z nas mają miejsce zmiany. Inaczej postrzegamy je z perspektywy teraźniejszości, a inaczej, gdy mija dłuższy czas i dołącza perspektywa doświadczeń wynikających z tych zmian. Pamiętajmy, że ocena przeszłości jest łatwa, ale w chwili zmian nie wiemy z jakimi konsekwencjami będą wiązały się nasze decyzje – to tylko […]
Na czym polega skuteczność w psychoterapii? Warunkowana jest ona jakością relacji terapeutycznej. Ostanie badania wskazują, że nurt psychoterapii i związane z nim techniki mają mniejsze znaczenie. Relacja terapeutyczna jest specyficzna dla każdej terapii i niepowtarzalna. Równocześnie jest źródłem doświadczania „bycia w spójnej, przewidywalnej, nieoceniającej i skupionej na potrzebach pacjenta interakcji”. Relacja terapeutyczna stanowi więc źródło […]
Jak powstaje konieczność psychoterapii? Trudności w przeżywaniu silnych emocji wpisane w wydarzenia i relacje uruchamiają nasze mechanizmy adaptacyjne. Tak jak unikalna jest osobowość każdego z nas, tak nasza relacja wewnętrzna w inny sposób i przy wykorzystaniu innych narzędzi konfrontuje się z realnością świata wewnętrznego i zewnętrznego. Wyzwaniem dla niej jest kontekst utraty tego co dla […]
Co to jest psychoterapia? Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń sfery psychicznej. Pierwsze spotkania określają genezę oraz charakter trudności, a także rozpoczynają drogę ku zmianom – o ile taka jest decyzja pacjenta. Zwykle do psychoterapii zgłaszają się osoby z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, wynikającymi z nich uzależnieniami, ale także pacjenci mający trudności w codziennym funkcjonowaniu, których przyczyna […]
Depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie. Wystąpienie zaburzeń depresyjnych kojarzone jest zwykle ze spadkiem nastroju, brakiem motywacji i ciągłym zmęczeniem czyli zaburzeniem codziennego funkcjonowania. Jednak w depresji maskowanej w miejsce powyższych objawów występują maski depresji, które przypominają objawy somatyczne (ciała). Może im towarzyszyć obniżony nastrój, ale w rzeczywistości rzadko współwystępuje. W miejsca […]
Spośród zaburzeń psychicznych – depresja jest najczęściej rozpoznawana na świecie, a częstość jej występowania nadal wzrasta. Przyczyny zachorowania na depresję mogą pojawić się już we wczesnym dzieciństwie, a nawet w okresie płodowym. Co jest przyczyną depresji? Przewlekłe i nawracające zaburzenia depresyjne indukowane są przez czynniki stresogenne (zmiany w stanie fizycznym, psychicznym i społeczno-kulturowe): niedożywienie, choroba, […]
Połączenie naszych potrzeb i emocji buduje nastawienie z jakim przeżywamy świat zewnętrzny. To emocje i ich rozumienie wspierają wyrażanie potrzeb lub je hamują. Z kolei to jak funkcjonujemy w relacji wewnętrznej będzie warunkowało szacunek, empatię i szczerość zarówno w relacjach społecznych i zawodowych jak i wobec nas samych. Pozwala to na nawiązanie głębokiej relacji zarówno […]