Co to jest osobowość i zaburzenia osobowości? Osobowość to konstrukt organizacji psychiki i decyduje o możliwościach przystosowania się na poziomie psychicznego funkcjonowania. Zaburzenia osobowości to utrwalona konstelacja cech osobowości powodująca zaburzenia funkcjonowania, w tym zachowania. Bez terapii – są one sztywne (niezmienne i niemodyfikowalne). Konsekwencją jest zaburzone funkcjonowanie społeczne, zawodowe, subiektywnie złe samopoczucie. Zaburzenie osobowości […]
Czym jest depresja zimowa? To inaczej SAD – seasonal affective disorder (sezonowa choroba afektywna), czyli sezonowo (w okresie jesieni i zimy) występujące objawy, które rozpoznaje się w zaburzeniach nastroju. Pogorszenie pogody, mniejsze i krótsze nasłonecznienie wiąże się z występowaniem obniżenia nastroju i braku energii. Depresja sezonowa występuje głównie w krajach skandynawskich i tam jest opisywana […]
Czy istnieje idealna relacja? Wyobraźmy sobie idealną relację w okresie wczesnodziecięcym: matka radząca sobie z emocjami i dziecko pokazujące w relacji to co najtrudniejsze oraz obserwujące jak matka pomieszczająca emocje dziecka radzi sobie z jego emocjami i tym samym modelujące w tej relacji własne mechanizmy radzenia sobie z trudnymi stanami psychicznymi. Ten idealny obraz ma […]
Samowspółczucie, czyli łagodność i życzliwość w relacji wewnętrznej Samowspółczucie to empatia, życzliwość, wsparcie oraz serdeczność do samego siebie. Samowspółczucie nie jest tożsame z wysoką samooceną czy poczuciem własnej wartości. To współczucie okazywane sobie podczas kryzysu, odczuwania cierpienia czy porażki. Pierwsze relacje nauczyły nas okazywania współczucia innym, ale rzadko kiedy zawracano uwagę na współczucie w naszej […]
Czym jest PTSD? Wrażenie zachwiania wewnętrznej relacji utrzymujące się po granicznym wydarzeniu (na granicy życia i śmierci) może wiązać się z zespołem stresu pourazowego (PTSD – posttraumatic stress disorder). Takimi wydarzeniami zwykle jest wypadek samochodowy, napad, przeżycie katastrofy, ale również każda inna sytuacja, która stanowiła zagrożenie życia lub na głębszych poziomach: zagrożenie dla naszych potrzeb […]
Czym jest kryzys emocjonalny? W życiu każdego z nas mają miejsce zmiany. Inaczej postrzegamy je z perspektywy teraźniejszości, a inaczej, gdy mija dłuższy czas i dołącza perspektywa doświadczeń wynikających z tych zmian. Pamiętajmy, że ocena przeszłości jest łatwa, ale w chwili zmian nie wiemy z jakimi konsekwencjami będą wiązały się nasze decyzje – to tylko […]
Na czym polega skuteczność w psychoterapii? Warunkowana jest ona jakością relacji terapeutycznej. Ostanie badania wskazują, że nurt psychoterapii i związane z nim techniki mają mniejsze znaczenie. Relacja terapeutyczna jest specyficzna dla każdej terapii i niepowtarzalna. Równocześnie jest źródłem doświadczania „bycia w spójnej, przewidywalnej, nieoceniającej i skupionej na potrzebach pacjenta interakcji”. Relacja terapeutyczna stanowi więc źródło […]
Jak powstaje konieczność psychoterapii? Trudności w przeżywaniu silnych emocji wpisane w wydarzenia i relacje uruchamiają nasze mechanizmy adaptacyjne. Tak jak unikalna jest osobowość każdego z nas, tak nasza relacja wewnętrzna w inny sposób i przy wykorzystaniu innych narzędzi konfrontuje się z realnością świata wewnętrznego i zewnętrznego. Wyzwaniem dla niej jest kontekst utraty tego co dla […]