Kwarantanna oraz izolacja domowa to nie kara, ale coś co robimy dla innych i siebie. Pomagamy innym! Dla każdego z nas kwarantanna i izolacja domowa oznaczają zmianę codziennego funkcjonowania, ponieważ wiążą się ze znaczącymi ograniczeniami – może być to źródłem trudnych emocje. Większość z nas jednak rozumie, że jest to środek konieczny, aby ograniczyć rozprzestrzenianie […]
Psychoterapia indywidualna jest przydatna, gdy dostrzegamy u siebie konkretny problem utrudniający codzienne funkcjonowanie lub chcemy uporać się z niekorzystnymi z różnych względów nawykami. Na konsultację psychoterapeutyczną warto udać się, gdy czujemy potrzebę lepszego poznania siebie. Czasem nie mamy świadomości, jak różne uwarunkowania wpływają na nasze zachowanie. Podczas rozmowy z psychoterapeutą możemy omówić wszelkie niepokojące nas […]
Dzięki wielu nurtom psychoterapii, można ją doskonale dopasować do problemu pacjenta i jego specyfiki. Każdy rodzaj psychoterapii charakteryzuje się innym źródłem inspiracji, podejściem, sposobem prowadzenia terapii oraz założeniami teoretycznymi. Główne nurty psychoterapii to: Terapia psychodynamiczna Nurt ten wywodzi się z założenia, że zachowanie człowieka to efekt sterowania nim przez wewnętrzne, nieuświadomione mechanizmy i ukryte potrzeby. […]
Co to jest psychoterapia? Psychoterapia to jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. Idea psychoterapii wywodzi się m.in. z filozofii, psychologii oraz medycyny. W zależności od problemu i stopnia jego nasilenia, stosuje się różne rodzaje nurty psychoterapii. Do najpopularniejszych nurtów zalicza się terapię psychodynamiczną, humanistyczną, systemową, poznawczo-behawioralną, psychoterapię Gestalt czy terapię […]
Jakie są objawy anoreksji? Jak można ją rozpoznać? Anoreksja, inaczej jadłowstręt psychiczny, jest zespołem chorobowym, który przejawia się świadomym ograniczaniem przyjmowania pokarmów i zmniejszaniem kaloryczności posiłków, co prowadzi do znaczącego spadku masy ciała i wychudzenia. Anoreksji towarzyszą liczne powikłania somatyczne, zaburzenia metaboliczne i hormonalne. Wyróżnia się dwa główne rodzaje anoreksji: typ restrykcyjny – dominuje głodzenie […]
Strach i lęk to z pozoru podobne pojęcia związane ze sferą psychiczną. Różni je jednak przyczyna powstawania. Strach to uczucie zupełnie dla nas naturalne – pojawia się jako sygnał zagrożenia życia, np. w sytuacji, w której mamy do czynienia z realnym niebezpieczeństwem. Nasi przodkowie, którzy musieli walczyć o przetrwanie, właśnie dzięki tego typu emocjom mieli […]
Określ co możesz kontrolować Pomocne w radzeniu sobie z emocjami może być sporządzenie listy tego, co możemy, a czego nie możemy kontrolować w aktualnej sytuacji. Koncentrujemy się na tym, co możemy zrobić i kontrolować. Dbaj o bezpieczeństwo Zachowaj środki ostrożności przed koronawirusem, czyli przede wszystkim dbaj o zachowanie dystansu, a gdy przebywasz poza domem zakrywaj […]
Czy kwarantanna i izolacja mogą spowodować depresję? Na czas pandemii wszyscy ludzie skupiają się działaniu, blokując emocje. To mechanizm, który pozwala przetrwać sytuację zagrożenia. Konsekwencją są jednak nasilone reakcje lękowo-depresyjne. Wpływ kwarantanny na zdrowie psychiczne był szeroko badany przy okazji wcześniejszych epidemii wirusa SARS, MERS, Ebola czy grypy A/H1N1. W publikacjach naukowych wskazuje się na […]