Czy widzisz błędy czy doświadczenia? Jeżeli w miejsce błędów widzisz doświadczenia – postrzegasz rzeczywistość jako taką, na którą możesz wpływać, ponieważ doświadczenia pokazują kierunek i obszary wymagające dalszej pracy. Jak przeżywasz trudności? Czy kolejna trudność działa na Ciebie stymulująco, czy hamuje Twoje działanie? Jeśli znajdujesz nowy kierunek, testujesz, czy jest on odpowiedni dla Ciebie i […]
Co to jest zdrowie? Każdy z nas chciałby być zdrowy, chcemy tego również dla naszych bliskich. Zgodnie z aktualnymi definicjami – zdrowie to nie tylko brak chorób. Światowa Organizacja Zdrowia niemal 100 lat temu określiła, że zdrowie to stan optymalnego funkcjonowania nie tylko w wymiarze somatycznym (ciała), ale także psychicznym i społecznym. W ciągu ostatnich […]
Kiedy zgłosić się do psychologa, psychiatry a kiedy do psychoterapeuty? Psycholog zwykle zajmuje się opiniowaniem, diagnozowaniem, badaniem psychologicznym i kierowaniem na odpowiednie leczenie. Psycholog nie zajmuje się terapią, nie zleca leczenia farmakologicznego, może jedynie zdiagnozować i pokierować swojego pacjenta do odpowiednich specjalistów. Psycholog diagnozuje i opiniuje problem na podstawie wywiadu z pacjentem. Istotą wywiadu jest […]
Jak odróżnić obniżenie nastroju od depresji, która powinna nas zaniepokoić? Zależnie od okoliczności u większości z nas może wystąpić obniżony czy depresyjny nastrój, np. w odpowiedzi na stres lub presję ze strony otoczenia. Jeśli istnieje bezpośrednia zależność między danym zdarzeniem a obniżonym nastrojem – nie mówimy o depresji, ale o reakcji adaptacyjnej albo zaburzeniu adaptacyjnym, […]
Kwarantanna oraz izolacja domowa to nie kara, ale coś co robimy dla innych i siebie. Pomagamy innym! Dla każdego z nas kwarantanna i izolacja domowa oznaczają zmianę codziennego funkcjonowania, ponieważ wiążą się ze znaczącymi ograniczeniami – może być to źródłem trudnych emocje. Większość z nas jednak rozumie, że jest to środek konieczny, aby ograniczyć rozprzestrzenianie […]
Psychoterapia indywidualna jest przydatna, gdy dostrzegamy u siebie konkretny problem utrudniający codzienne funkcjonowanie lub chcemy uporać się z niekorzystnymi z różnych względów nawykami. Na konsultację psychoterapeutyczną warto udać się, gdy czujemy potrzebę lepszego poznania siebie. Czasem nie mamy świadomości, jak różne uwarunkowania wpływają na nasze zachowanie. Podczas rozmowy z psychoterapeutą możemy omówić wszelkie niepokojące nas […]
Dzięki wielu nurtom psychoterapii, można ją doskonale dopasować do problemu pacjenta i jego specyfiki. Każdy rodzaj psychoterapii charakteryzuje się innym źródłem inspiracji, podejściem, sposobem prowadzenia terapii oraz założeniami teoretycznymi. Główne nurty psychoterapii to: Terapia psychodynamiczna Nurt ten wywodzi się z założenia, że zachowanie człowieka to efekt sterowania nim przez wewnętrzne, nieuświadomione mechanizmy i ukryte potrzeby. […]
Co to jest psychoterapia? Psychoterapia to jedna z metod leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. Idea psychoterapii wywodzi się m.in. z filozofii, psychologii oraz medycyny. W zależności od problemu i stopnia jego nasilenia, stosuje się różne rodzaje nurty psychoterapii. Do najpopularniejszych nurtów zalicza się terapię psychodynamiczną, humanistyczną, systemową, poznawczo-behawioralną, psychoterapię Gestalt czy terapię […]