Jak ograniczenie w kontaktach i wychodzeniu wpływa na nasze emocje? Pamiętajmy, że człowiek jest istotą społeczną, która funkcjonuje właściwie, gdy wchodzi w różne role społeczne: w jednym środowisku jesteśmy małżonkami, rodzicami, a w innym współpracownikami czy przyjaciółmi. To właśnie m.in. życie społeczne pozwala nam samorealizować się, osiągać sukcesy, czy otrzymywać wsparcie. W obecnej sytuacji niestety […]
Czy depresja to nasilony smutek? Depresja to termin wieloznaczny. Potocznie używa się go w odniesieniu do złego samopoczucia, obniżonego nastroju, przygnębienia niezależnie od przyczyn tego stanu. W medycynie terminem depresja określa się szczególny rodzaj zaburzeń nastroju i emocji. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest wiodącą przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz […]
Czy hipochondria to choroba? Hipochondria (zaburzenia hipochondryczne) zaliczana jest do zaburzeń nerwicowych. Hipochondryk przekonany jest (bez uzasadnienia w wynikach badań) o istnieniu w jego organizmie choroby somatycznej. Gdy kolejne badania wykluczają obecność choroby, osoba z zaburzeniami hipochondrycznymi skupia najczęściej uwagę na kolejnym narządzie lub kolejnej chorobie. Hipochondria jest schorzeniem zaliczanym do silnych nerwic i może […]
W jakiej sytuacji zgłosić się do psychologa, psychiatry, psychoterapeuty, czy coacha? Psycholog Zwykle zajmuje się opiniowaniem, diagnozowaniem, badaniem psychologicznym i kierowaniem na odpowiednie leczenie. Psycholog nie zajmuje się terapią, nie zleca leczenia farmakologicznego, może jedynie zdiagnozować i pokierować swojego pacjenta do odpowiednich specjalistów. Psycholog diagnozuje i opiniuje problem na podstawie wywiadu z pacjentem. Istotą wywiadu […]
Co to jest osobowość? Osobowość to wszystkie dyspozycje i cechy psychiczne oraz fizyczne osoby, ukształtowane dziedzicznie i przez środowisko. Cechy osobowości to: intelekt, uczucia, wola, napęd psychoruchowy. Osobowość łączy się z poczuciem tożsamości, poczuciem bycia sobą, niezależnością od zmiennych okoliczności. Do najważniejszych źródeł rozwoju osobowości zalicza się: wczesnodziecięce doświadczenia, modelujące zachowania osób dorosłych, typ układu […]
Czy lęk jest potrzebny? Lęk to emocja, która pojawiła się u każdego. Może pełnić funkcję ochronną, broniąc nas i ułatwiając stawianie granic. Jednak, gdy jest zbyt nasilony może paraliżować i utrudniać codzienne funkcjonowanie. Trudności mają miejsce szczególnie wówczas, gdy lęk pojawia się często, nagle i jest bardzo nasilony, a z czasem uniemożliwia aktywność poprzez ataki […]
Co to jest OCD? Nerwica natręctw (inaczej zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne [obsessive-compulsive disorder – OCD]) to powtarzające się występowanie natrętnych myśli (obsesji) i przymusowych czynności (kompulsji). Mogą one trwale upośledzić radzenie sobie z codziennością, w tym relacjami w rodzinie i pracy. Obsesje to zwykle myśli nieprzyjemne, obsceniczne, bluźniercze, agresywne, a niekiedy układają się natrętnie w całe ciągi […]
Co to jest nerwica? Nerwica to zaburzenie, u którego źródła leżą nieuświadamiane konflikty. U blisko 8 milionów Polaków występują objawy nerwicy. To choroba sfery psychicznej, ale objawy są odczuwane także w ciele. Nieleczone mogą występować latami, wprawdzie z różnym nasileniem, jednak nawracając cyklicznie.  Nerwica to problem natury psychicznej, o którym mówił już Hipokrates wprowadzając pojęcie […]