Dla kogo?

Zakres terapii:

  • Psychoterapia indywidualna i psychoterapia grupowa
  • Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych, depresji, bezsenności, anoreksji i bulimii
  • Terapia wspierająca w sytuacjach kryzysowych i trudnościach z podjęciem decyzji
  • Terapia wspierająca dla pacjentów przewlekle chorych
  • Terapia wspierająca dla rodzin pacjentów przewlekle chorych
  • Terapia dla pacjentów w wieku podeszłym z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi

Przeczytaj więcej o psychoterapii we Wrocławiu

Close Menu