Psychotherapy in English

Prof. Donata Kurpas MD, PhD

Individual and group psychotherapy of psychosomatic disorders, depression, neurosis, insomnia, anxiety disorders, anorexia and bulimia.
Psychotherapy also for elderly patients and couples therapy.

Psychotherapy via Skype (donatakurpas1) – please contact: donatakurpas@gmail.com

About me

I work in a system of weekly meetings, treating the first meetings as a time for getting to know each other, getting to know the principles and possibilities of psychotherapy and making a decision about starting it. I am convinced that everyone has the chance to find „their” therapist, with whom she/he will feel safe and stay in a relationship that brings hope …

My training in psychotherapy

 • 2006 – completed post-graduate studies. Basics of Psychotherapy – the first part of 4-year education; Jagiellonian University, Medical Center for Postgraduate Education of the Jagiellonian University
 • from 2007 – member of the Polish Psychiatric Association, Psychotherapy Section
 • 2008 – completed post-graduate studies. Detailed Problems of Psychotherapy – the second part of 4-year education; Jagiellonian University, Medical Center for Postgraduate Education of the Jagiellonian University
  Other trainings in the field of psychotherapy:
  Integrative psychotherapy of anxiety disorders
  Integrative psychotherapy of depression
  Hypnosis in psychotherapy and medicine
  Psychotherapist as a tool for change in psychotherapy
  Self experience – personal experience
  Integrative Short-term Psychotherapy
  Specialization course: Basics of diagnosis and therapy of mental disorders.
  Clinical experience
 • 2005-2008 – training psychotherapy within the self group (125 hours) – Ewa Niezgoda, Kraków
 • since 2007 – individual and group psychotherapy office: patients with anxiety and / or depression disorders, with eating disorders, couples therapy
 • 2008 – training camp (60 hours) – as part of psychotherapy training
 • 2008 – interpersonal training (40 hours) – Halina Nałęcz-Nieniewska, Warsaw
  2008-2010 – individual training psychotherapy (98 sessions) – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Wrocław
 • 2016 – internship at the Division of Neuroses Treatment of the Department of Psychiatry at the Medical University of Wroclaw (240 hours)
 • 2018 – internship at the Psychiatric Day Ward (Phoenix – Sosnowiec) – group psychotherapy of psychotic and affective disorders (120 hours)

In professional practice, I am guided by the requirements adopted by the Polish Psychiatric Association.
I work in a psychodynamic approach and my work is supervised by certified supervisors of the Polish Psychiatric Association.

Contact

Phone: +48 606 323 449
E-mail: donatakurpas@gmail.com

Address of my office: Poland, Wroclaw, 69 Jaracza St. (apartment No 1)

Psychoterapeuta Donata Kurpas

Szkolenie w zakresie psychoterapii

2006 – ukończone studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii – pierwsza część 4-letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
od 2007 – członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii
2008 – ukończone studia podyplomowe Szczegółowe Problemy Psychoterapii – druga część 4- letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doświadczenie kliniczne
2005-2008 – psychoterapia treningowa w ramach grupy self (125 godzin) – Ewa Niezgoda, Kraków
od 2007 – gabinet psychoterapii indywidualnej i grupowej: pacjenci z zaburzeniami lękowymi i/lub depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania, terapia par.
2008 – zgrupowanie treningowe (60 godzin) – w ramach szkolenia z zakresu psychoterapii
2008 – trening interpersonalny (40 godzin) – Halina Nałęcz-Nieniewska, Warszawa
2008-2010 – psychoterapia treningowa indywidualna (98 sesji) – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Wrocław
2016 – staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (240 godzin)
2018 – staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (Feniks – Sosnowiec) – psychoterapia grupowa zaburzeń psychotycznych i afektywnych (120 godzin)

Close Menu