Zaburzenia depresyjne w podeszłym wieku

Zaburzenia depresyjne u osób w wieku podeszłym występują częściej niż w innych grupach wiekowych. Przyczyny tej depresji (dawniej nazywanej depresją inwolucyjną) mogą być bardzo różne, natomiast obraz kliniczny wyróżnia się: licznymi dolegliwościami bólowymi, skargami na kłopoty z pamięcią oraz częstszym występowaniem niepokoju ruchowego i psychicznego.

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS)

Jest to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku podeszłym.

Składa się z 30 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi tak lub nie. Jeśli osoba badana ma kłopot ze zrozumieniem pytań (np. z powodu zaburzeń funkcji intelektualnych), dopuszczalna jest pomoc w czytaniu i wypełnianiu skali.

Wynik skali nie jest równoznaczny z rozpoznaniem (diagnozą) depresji, ale tak jak w przypadku wielu kwestionariuszy, jest raczej wskazówką diagnostyczną. W przypadku uzyskania podwyższonego wyniku wskazana jest konsultacja u psychiatry lub psychologa.

Skalę wypełnia się zwykle mając na uwadze samopoczucie osoby badanej w 2 ostatnich tygodniach.

Myśląc o całym swoim życiu, czy jest Pan(i) z niego zadowolony(a)?

tak       nie*

Czy zmniejszyła się liczba Pana(i) aktywności i zainteresowań?

tak*     nie

Czy ma Pan(i) uczucie, że życie jest puste?

tak*     nie

Czy często czuje się Pan(i) znudzony(a)?

tak*     nie

Czy myśli Pan(i) z nadzieją o przyszłości?

tak       nie*

Czy miewa Pan(i) natrętne myśli, których nie może się Pan(i) pozbyć?

tak*     nie

Czy jest Pan(i) w dobrym nastroju przez większość czasu?

tak       nie*

Czy obawia się Pan(i), że może się zdarzyć Panu(i) coś złego?

tak*     nie

Czy przez większość czasu czuje się Pan(i) szczęśliwy(a)?

tak       nie*

Czy często czuje się Pan(i) bezradny(a)?

tak*     nie

Czy często jest Pan(i) niespokojny(a)?

tak*     nie

Czy zamiast wyjść wieczorem z domu, woli Pan(i) w nim pozostać?

tak*     nie

Czy często martwi się Pan(i) o przyszłość?

tak*     nie

Czy czuje Pan(i), że ma więcej kłopotów z pamięcią niż inni ludzie?

tak*     nie

Czy myśli Pan(i), że wspaniale jest żyć?

tak       nie*

Czy często czuje się Pan(i) przygnębiony(a) i smutny(a)?

tak*     nie

Czy obecnie czuje się Pan(i) gorszy(a) od innych ludzi?

tak*     nie

Czy martwi się Pan(i) tym, co zdarzyło się w przeszłości?

tak*     nie

Czy uważa Pan(i), że życie jest ciekawe?

tak       nie*

Czy trudno jest Panu(i) realizować nowe pomysły?

tak*     nie

Czy czuje się Pan(i) pełny(a) energii?

tak       nie*

Czy uważa Pan(i), że sytuacja jest beznadziejna?

tak*     nie

Czy myśli Pan(i), że ludzie są lepsi niż Pan(i)?

tak*     nie

Czy drobne rzeczy często wyprowadzają Pana(ią) z równowagi?

tak*     nie

Czy często chce się Panu(i) płakać?

tak*     nie

Czy ma Pan(i) kłopoty z koncentracją uwagi?

tak*     nie

Czy rano budzi się Pan(i) w dobrym nastroju?

tak       nie*

Czy ostatnio unika Pan(i) spotkań towarzyskich?

tak*     nie

Czy łatwo podejmuje Pan(i) decyzje?

tak       nie*

Czy zdolność Pan(i) myślenia jest taka sama jak dawniej?

tak       nie*

Obliczanie wyniku:

Odpowiedzi zaznaczone gwiazdką  = 1 punkt, pozostałe odpowiedzi = 0 punktów.

Interpretacja wyników:

0–9 punktów = brak depresji

10–19 punktów = depresja łagodna

20 i więcej punktów = głęboka depresja

Terapia depresji

Zależnie od nasilenia – podejmuje się decyzję o terapii lekami lub psychoterapii, która jest metodą leczenia polegającą na celowym, świadomym i programowym oddziaływaniu na pacjenta technikami werbalnymi i niewerbalnymi, mającymi na celu usunięcie lub zmniejszenie występujących u niego objawów.

Psychoterapeuta Wrocław
Prof. dr hab. n. med.
Donata Kurpas

Gabinet psychoterapii we Wrocławiu
Stefana Jaracza 69/1
50-305 Wrocław

Psychoterapeuta Donata Kurpas

Szkolenie w zakresie psychoterapii
2006 – ukończone studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii – pierwsza część 4-letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
od 2007 – członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii
2008 – ukończone studia podyplomowe Szczegółowe Problemy Psychoterapii – druga część 4- letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doświadczenie kliniczne
2005-2008 – psychoterapia treningowa w ramach grupy self (125 godzin) – Ewa Niezgoda, Kraków
od 2007 – gabinet psychoterapii indywidualnej i grupowej: pacjenci z zaburzeniami lękowymi i/lub depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania, terapia par.
2008 – zgrupowanie treningowe (60 godzin) – w ramach szkolenia z zakresu psychoterapii
2008 – trening interpersonalny (40 godzin) – Halina Nałęcz-Nieniewska, Warszawa
2008-2010 – psychoterapia treningowa indywidualna (98 sesji) – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Wrocław
2016 – staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (240 godzin)
2018 – staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (Feniks – Sosnowiec) – psychoterapia grupowa zaburzeń psychotycznych i afektywnych (120 godzin)