Co to jest silna psychika? Jak rozpoznam, że mam silną psychikę?

Czy widzisz błędy czy doświadczenia?

Jeżeli w miejsce błędów widzisz doświadczenia – postrzegasz rzeczywistość jako taką, na którą możesz wpływać, ponieważ doświadczenia pokazują kierunek i obszary wymagające dalszej pracy.

Jak przeżywasz trudności?

Czy kolejna trudność działa na Ciebie stymulująco, czy hamuje Twoje działanie? Jeśli znajdujesz nowy kierunek, testujesz, czy jest on odpowiedni dla Ciebie i ewentualnie zmieniasz kierunek – to ruch w stronę rozwoju i wpływu na otoczenie, ale również okazja do potwierdzania własnej skuteczności. Zatrzymywanie przed każdą trudnością – hamuje również potencjał skuteczności każdego z nas.

Jak wpływają na Ciebie sukcesy innych?

Współpraca to wykorzystywanie potencjału, którego efektem jest „sukces”. Choć dla każdego z nas będzie oznaczał on coś innego. To co dla Ciebie jest sukcesem – może nim nie być dla Twoich bliskich. Oznaką siły psychicznej jest jednak współpraca w miejsce konkurencji i skupienie na własnych celach oraz wartościach – tych które dla nas są najważniejsze. Pamiętaj – bycie w dobrej relacji ze sobą buduje dobre relacje z innymi, daje również poczucie wpływu. Stąd przy trudnościach w relacjach – warto pomyśleć o psychoterapii i przyjrzeć się swojej wewnętrznej relacji.

Jak zmiany wpływają na Ciebie?

Czy każda zmiana jest przez Ciebie przeżywana jako trudność i „kłoda pod nogi od losu”? Czy jednak uważasz, że to element codzienności, a czasami – okazja do rozwoju? Dostosowanie do zmiany i wpisanie jej w realność naszego życia – pozwala na adaptację. Nie jesteśmy w stanie kontrolować otoczenia, ale to jak będziemy reagować na zmianę pozostaje w sferze naszej kontroli. Niejednokrotnie zmiana przyniesie również nieoczekiwany efekt, o którym nie pomyślelibyśmy gdyby nie okoliczności zewnętrzne, które indukują zmianę kierunku.

Jak podchodzisz do oceny ze strony innych?

Czy krytyczne jest dla Ciebie uznanie? Oczywiście, każdy z nas lubi usłyszeć coś miłego na swój temat, ale czy masz poczucie pewności swoich umiejętności i sprawczości? Doskonalisz swoje umiejętności dla siebie, czy dla innych? Wracamy tu do wewnętrznej relacji: poczucie siły wynika z osadzenia we własnych przekonaniach co do wiedzy i wpływu poprzez tę wiedzę na otoczenie.

Jak zachowujesz się w różnych relacjach?

Czy pozostajesz blisko swoich wartości? Czy starasz się za wszelką cenę dostosować do rozmówcy? Jak przeżywasz konfrontację różnych wartości? Siła psychiczna to poczucie ważności w relacji z samym sobą, ale również przestrzeń na odmienność w relacji z innymi. Zakłada to uznanie autonomii w każdej relacji – zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, w tym również emocjonalności i prawa do stawiania granic.

Jak przeżywasz brak skuteczności w danej sytuacji?

O sile będzie świadczyć przyjrzenie się tej sytuacji, określenie obszaru w zakresie którego mamy wpływ i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Często jesteśmy w sytuacjach, w których podejmujemy próby skutecznego działania. To co moglibyśmy nazwać porażką, możemy także nazwać nowym doświadczeniem, elementem, który w przyszłości pozwoli nam podjąć lepszą decyzję.

Jak kształtuje się Twoje poczucie wpływu?

Czy widzisz efekty swoich działań? Czy masz w swoim doświadczeniu cele, których osiągnięcie było efektem Twoich umiejętności, w tym nawiązywania relacji? O sile psychiki świadczy dostrzeganie swoich silnych stron, branie odpowiedzialności za podjęte decyzje, ale także wyrozumiałość dla samego siebie oraz świadomość braku możliwości kontroli niektórych sytuacji.

jak rozpoznać silną psychikę

Co sądzisz o swoich słabych stronach?

Czy chowasz je i najlepiej, gdyby „zostały wycięte”? O sile psychiki świadczy także brak wymagania od siebie idealności, świadomość mocnych, ale także słabych cech. Na niektóre z tych ostatnich możemy wpływać rozwijając się w danym kierunku, ale czasami będzie to niemożliwe. Warto wówczas zrobić przestrzeń na wyrozumiałość, dostrzeżenie i uważność dla naszych słabych stron. Pomóc w tym może także psychoterapia.

Co myślisz o swoich emocjach?

Silna psychika to także dostrzeganie emocjonalności. Silne psychicznie osoby wiedzą, że wycięcie (zwłaszcza tych trudnych emocji) jest niemożliwe. O sile psychiki będzie świadczyła integracja między racjonalnością i emocjami, poczucie, że mamy prawo do odczuwania, czasami mały wpływ na to, czy emocje pojawiają się, czy też nie, ale za to znaczący wpływ na to jak radzimy sobie z emocjami. Siła psychiki przejawia się także umiejętnością indukowania przyjemnych emocji i poczuciem, że nawet w najtrudniejszych chwilach mamy prawo do przyjemnych emocji. O sile psychiki będzie świadczyła także znajomość wpływu naszych emocji na nasze ciało, a także wyrozumiałość dla ciała zwłaszcza w stanach stresu, gdy odruchowo napinamy mięśnie i mamy prawo do odczuwania późniejszych bóli kręgosłupa, głowy, czy poczucia zmęczenia.

Co myślisz o sobie?

Czy jesteś zadowolony z cech, które posiadasz, czy rozwijasz? Jak zmienia się Twoja ocena zależnie od wydarzeń w otoczeniu? O sile psychicznej świadczy stabilność samooceny i poczucie, że niezależnie od oceny przychodzącej z otoczenia, mamy wpływ na nasze otoczenie oraz możemy podejmować autonomiczne decyzje.

Jak reagujesz na odczuwanie lęku?

Czy ukrywasz, starasz się „wyciąć”? Uważasz, że to coś czego nie powinno się odczuwać? Siła wynika z odczuwania, zrobienia przestrzeni dla lęku, poznania w jakim kontekście lęk i inne trudne emocje pojawiają się oraz zauważania co one powodują. Czy hamują, czy też są elementem trudnych decyzji? O sile będzie świadczyć dostrzeganie, ale także wprowadzenie rozumienia, że odczuwanie lęku jest naturalną częścią naszej emocjonalności.

Jak rozumiesz trudne sytuacje?

Czy szukasz wymówek i unikach trudności? Czy jednak jesteś blisko celu, a trudności są przeżywane jako kamienie milowe i wskaźniki dalszego kierunku? O sile świadczy poczucie, że przykre sytuacje i niepowodzenia są częścią bycia w relacjach i wytyczania nowych celów oraz pozostawanie we wspierającej relacji wewnętrznej. Unikanie, narzekanie, wymówki nie są narzędziami psychicznie silnych osób. Konfrontowanie z trudnościami, wyrozumiałość dla siebie i szukanie nowych rozwiązań przy utrzymaniu wcześniej przyjętej wizji – jak najbardziej!

Co myślisz o tym co w Tobie i wokół Ciebie?

O sile świadczy dostrzeganie efektów działania i docenianie własnego wpływu na to co osiągnęliśmy i osiągamy. Pragnienia osiągania nowych wartości są wpisane w rozwój, ale nie utrudniają widzenia realności, która przeżywana jest jako wystarczająco dobra.

Cechuje Cię pesymizm czy optymizm?

Jak Twoje wewnętrzne samopoczucie? Czy zależne jest od pogody i tego czy ktoś bliski uśmiechnął się?

O sile świadczy osadzenie w realności, widzenie mocnych i słabych stron u siebie, ale także w otoczeniu – w kolejnych wydarzeniach i w relacjach. O sile psychicznej świadczy czerpanie z przeszłości, korygowanie tymi doświadczeniami postrzegania teraźniejszości oraz kształtowanie przyszłości.

Psychoterapeuta Wrocław
Prof. dr hab. n. med.
Donata Kurpas

Gabinet psychoterapii we Wrocławiu
Stefana Jaracza 69/1
50-305 Wrocław

Psychoterapeuta Donata Kurpas

Szkolenie w zakresie psychoterapii
2006 – ukończone studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii – pierwsza część 4-letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
od 2007 – członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii
2008 – ukończone studia podyplomowe Szczegółowe Problemy Psychoterapii – druga część 4- letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doświadczenie kliniczne
2005-2008 – psychoterapia treningowa w ramach grupy self (125 godzin) – Ewa Niezgoda, Kraków
od 2007 – gabinet psychoterapii indywidualnej i grupowej: pacjenci z zaburzeniami lękowymi i/lub depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania, terapia par.
2008 – zgrupowanie treningowe (60 godzin) – w ramach szkolenia z zakresu psychoterapii
2008 – trening interpersonalny (40 godzin) – Halina Nałęcz-Nieniewska, Warszawa
2008-2010 – psychoterapia treningowa indywidualna (98 sesji) – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Wrocław
2016 – staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (240 godzin)
2018 – staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (Feniks – Sosnowiec) – psychoterapia grupowa zaburzeń psychotycznych i afektywnych (120 godzin)