O mnie

Prof. dr hab. n. med.
Donata Kurpas

Doświadczenie kliniczne

2005-2008 – psychoterapia treningowa w ramach grupy self (125 godzin) – Ewa Niezgoda, Kraków
od 2007 – gabinet psychoterapii indywidualnej i grupowej: pacjenci z zaburzeniami lękowymi i/lub depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania, terapia par.
2008 – zgrupowanie treningowe (60 godzin) – w ramach szkolenia z zakresu psychoterapii
2008 – trening interpersonalny (40 godzin) – Halina Nałęcz-Nieniewska, Warszawa
2008-2010 – psychoterapia treningowa indywidualna (98 sesji) – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Wrocław
2016 – staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (240 godzin)
2018 – staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (Feniks – Sosnowiec) – psychoterapia grupowa zaburzeń psychotycznych i afektywnych (120 godzin)

Szkolenie w zakresie psychoterapii

2006 – ukończone studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii – pierwsza część 4-letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
od 2007 – członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii
2008 – ukończone studia podyplomowe Szczegółowe Problemy Psychoterapii – druga część 4- letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne szkolenia w zakresie psychoterapii:

  • Integratywna psychoterapia zaburzeń lękowych
  • Integratywna psychoterapia depresji
  • Hipnoza w psychoterapii i medycynie
  • Psychoterapeuta jako narzędzie zmiany w psychoterapii
  • Self experience – doświadczenie osobiste
    Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa
  • Kurs specjalizacyjny: Podstawy diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych.

W praktyce zawodowej kieruję się wymogami przyjętymi przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Superwizuję pracę własną pod kierunkiem certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Mojej podróży z psychoterapią towarzyszy działalność naukowa… Niezależnie od celu aktywności kieruję się zaangażowaniem i pasją, a moje działania zostały zauważone nie tylko przez samodzielnych pracowników nauki innych Uniwersytetów Medycznych, ale także Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta i Klaster Innowacyjna Medycyna.

Jestem autorką ponad 600 publikacji z zakresu psychiatrii, opieki podstawowej, zdrowia publicznego i medycyny środowiskowej, a w 2015r. otrzymałam Nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia za osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, które dotyczyły opieki nad pacjentami przewlekle chorymi.

Brałam udział w wielu projektach wieloośrodkowych w kraju i za granicą (w tym w ramach stypendium Fundacji Fulbrighta), jestem recenzentem: NCiBR, członkiem Zespołu interdyscyplinarnego do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej (MNiSW), ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Komisji Europejskiej (H2020-SC1-PM-04-2016), redaktor naczelną miesięcznika Advances in Clinical and Experimental Medicine (IF 1.727), byłam redaktor naczelna kwartalnika Family Medicine & Primary Care Review (20 pkt MNiSW) oraz kwartalnika Medical Science Pulse (40 pkt MNiSW), jestem redaktorem działów BMC Family Practice (IF 2.497) i Rural and Remote Health Journal (IF 1.759). 

Aktywnie pracuję w ramach European Rural and Isolated Practitioners Association (jako przewodniczącą International Advisory Board). Ponadto jestem stypendystką EURACT, Fundacji SOROS, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Funduszu im. E. Niedźwirskiego. Zostałam kilkakrotnie nagrodzona za działalność naukową i dydaktyczną przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz JM Rektora PMWSZ w Opolu, jestem także Honorowym Obywatelem Hrabstwa Roanoke, VA, USA, Honorowym Obywatelem Miasta Roanoke, VA, USA oraz Ambasadorem organizacji pozarządowej wspomagającej osoby niepełnosprawne Saint Francis Service Dogs (Roanoke, VA, USA).

Moje publkacje

e book: Depresja – kompendium wiedzy dla pacjenta dla Narodowego Funduszu Zdrowia

Podręcznik „Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa”

Publikacje w „Family Medicine & Primary Care Review”

Publikacje PubMed

Publikacje ResearchGate

Promocja zdrowia psychicznego