Psychoterapia jako wsparcie dla pacjentów chorych przewlekle

Przewlekła choroba jest ciężkim przeżyciem nie tylko dla pacjenta, ale także dla jego rodziny. Wiele osób, zwłaszcza cierpiących na choroby przewlekłe znacznie upośledzających codzienne funkcjonowanie, wymaga psychoterapii, aby zaadaptować się do tego trudnego czasu. W trakcie leczenia chorób przewlekłych pojawiają się trudne etapy i emocje, z którymi pacjent nie zawsze umie sobie poradzić. Z pomocą przyjść może psychoterapeuta, specjalizujący się w terapii pacjentów chorych przewlekle.

Niechęć do psychoterapii pacjentów chorych przewlekle

Wielu pacjentów chorych przewlekle uważa, że psychoterapia nie jest im potrzebna. Wsparcie rodziny i przyjaciół czasami jednak nie są wystarczające, dlatego warto co jakiś czas podsuwać bliskiemu pomysł spotkania z psychoterapeutą. Nie można jednak nalegać na podjęcie terapii – warto, aby był to przemyślany wybór.

Jak przebiega psychoterapia pacjentów przewlekle chorych?

Psychoterapia pacjentów przewlekle chorych polega na przyglądaniu się funkcjonowaniu pacjenta z chorobą przewlekłą. Podczas spotkań psychoterapeuta powinien stworzyć atmosferę bezpieczeństwa oraz okazać empatię i zrozumienie. Sesje z psychoterapeutą powinny prowadzić do poprawy funkcjonowania psychicznego i w konsekwencji – somatycznego, zaś psychoterapeuta powinien zachęcać pacjenta do dookreślania emocji. Te zaś będą zmieniać się zależnie od etapów choroby, zwłaszcza jeżeli wymagane jest długotrwałe leczenie, którego efekt jest niepewny.

Czy rodzina przewlekle chorego również może skorzystać z psychoterapii?

Bliscy i przyjaciele często nie wiedzą jak udzielić wsparcia osobie przewlekle chorej, dlatego szukają pomocy u psychoterapeuty. Z pewnością jest to dobre rozwiązanie, które ułatwia efektywne sprawowanie opieki, zwłaszcza w najtrudniejszym czasie np. na etapie znacznej progresji choroby.

Psychoterapeuta Wrocław
Prof. dr hab. n. med.
Donata Kurpas

Gabinet psychoterapii we Wrocławiu
Stefana Jaracza 69/1
50-305 Wrocław

Psychoterapeuta Donata Kurpas

Szkolenie w zakresie psychoterapii
2006 – ukończone studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii – pierwsza część 4-letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
od 2007 – członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii
2008 – ukończone studia podyplomowe Szczegółowe Problemy Psychoterapii – druga część 4- letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doświadczenie kliniczne
2005-2008 – psychoterapia treningowa w ramach grupy self (125 godzin) – Ewa Niezgoda, Kraków
od 2007 – gabinet psychoterapii indywidualnej i grupowej: pacjenci z zaburzeniami lękowymi i/lub depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania, terapia par.
2008 – zgrupowanie treningowe (60 godzin) – w ramach szkolenia z zakresu psychoterapii
2008 – trening interpersonalny (40 godzin) – Halina Nałęcz-Nieniewska, Warszawa
2008-2010 – psychoterapia treningowa indywidualna (98 sesji) – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Wrocław
2016 – staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (240 godzin)
2018 – staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (Feniks – Sosnowiec) – psychoterapia grupowa zaburzeń psychotycznych i afektywnych (120 godzin)