Psychoterapia – podejście psychodynamiczne

Zakłada koncentrację terapii wokół podświadomych procesów oraz konfliktów wewnętrznych. Istotą tej metody leczenia jest wprowadzenie do świadomości możliwie jak największej ilości treści zawartych w obszarze nieświadomym i uporanie się z wewnętrznymi konfliktami.

W podejściu psychodynamicznym zakłada się, że podstawę objawów chorobowych stanowią nieświadome popędy. Przez cenzurę super ego (naszych norm moralnych) zostały zepchnięte do nieświadomości, ponieważ nie mogą się urzeczywistnić. Ich energia, uchodząc z organizmu, ujawnia się jako objawy nerwicowe.

Problemy pacjenta pojawiają się na skutek niewłaściwego rozwoju osobowości. Dlatego też metoda ta najczęściej jest stosowana w leczeniu zaburzeń osobowości oraz zaburzeń nerwicowych.

Podstawowe działania terapeuty w tej metodzie to:

 • analiza nieświadomości – pacjent przy pomocy terapeuty stara się przyglądać całościowo swojemu funkcjonowaniu psychicznemu, a także do tej pory nieznanym motywom,
 • analiza oporu – w trakcie poznawania procesów nieświadomych może dojść do sytuacji, gdy pacjent nie chce lub nie może omawiać swoich myśli; traktowane jest to w kategoriach blokady między świadomością a nieświadomością,
 • analiza przeniesień – pacjent, opowiadając o przeżyciach z przeszłości, zaczyna ujawniać uczucia, jakie czuł w tamtej sytuacji, oraz przeżycia z okresu dzieciństwa; zadaniem terapeuty jest pomoc w prawidłowym zinterpretowaniu odczuwanych emocji,
 • analiza funkcji ego – przyglądanie się elementarnym zasadom funkcjonowania ego pacjenta oraz roli, jaką pełnią w nim istniejące popędy.

Psychoterapeuta – pacjent

Relacja terapeutyczna ustawiona jest w sposób skośny, tzn. zakłada się aktywny, współodpowiedzialny udział pacjenta z wycofaną rolą psychoterapeuty. W dużej mierze jest ona ograniczona do interpretowania, klaryfikowania oraz konfrontowania pacjenta z jego nieświadomością. Krótkimi wypowiedziami terapeuta próbuje naprowadzić pacjenta na uzyskanie wglądu, czyli zrozumienia intelektualnego i emocjonalnego procesów nieświadomych. W trakcie terapii u pacjenta wykształcony zostaje stan „nerwicy przeniesieniowej”. Polega na rzutowaniu, czyli przeniesieniu na terapeutę emocji, jakie pacjent żywi do innych osób. Rolą terapeuty jest wówczas analiza powstających emocji, także tych, które tworzą się w relacji między nim a pacjentem. Podstawowym narzędziem pracy terapeuty jest przepracowanie, czyli omówienie znaczenia objawu oraz zysków z jego obecności.

Celem terapii jest praca nad nierozwiązanymi konfliktami oraz relacjami z dzieciństwa (z osobami znaczącymi). To sam pacjent przy wsparciu terapeuty powinien znaleźć rozwiązanie dla swoich problemów. Dzieje się tak dzięki zwiększonej samoświadomości oraz ustępującym objawom zaburzonej osobowości.

Psychoterapeuta Wrocław
Prof. dr hab. n. med.
Donata Kurpas

Gabinet psychoterapii we Wrocławiu
Stefana Jaracza 69/1
50-305 Wrocław

Psychoterapeuta Donata Kurpas

Szkolenie w zakresie psychoterapii
2006 – ukończone studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii – pierwsza część 4-letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
od 2007 – członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii
2008 – ukończone studia podyplomowe Szczegółowe Problemy Psychoterapii – druga część 4- letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doświadczenie kliniczne
2005-2008 – psychoterapia treningowa w ramach grupy self (125 godzin) – Ewa Niezgoda, Kraków
od 2007 – gabinet psychoterapii indywidualnej i grupowej: pacjenci z zaburzeniami lękowymi i/lub depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania, terapia par.
2008 – zgrupowanie treningowe (60 godzin) – w ramach szkolenia z zakresu psychoterapii
2008 – trening interpersonalny (40 godzin) – Halina Nałęcz-Nieniewska, Warszawa
2008-2010 – psychoterapia treningowa indywidualna (98 sesji) – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Wrocław
2016 – staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (240 godzin)
2018 – staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (Feniks – Sosnowiec) – psychoterapia grupowa zaburzeń psychotycznych i afektywnych (120 godzin)

Bezsenność – kiedy szukać pomocy u psychoterapeuty?

Bezsenność to zaburzenia snu na takim poziomie, który ma znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie i pogarsza jakość życia. Bez względu na fakt, z jakimi problemami z zasypianiem boryka się pacjent, ignorowanie bezsenności i jej przyczyn może spowodować nasilenie się objawów.

Kiedy możemy mówić o problemach ze snem?

Problemy ze snem dotykają nawet co dziesiątego Polaka. Niestety prawie połowa zaburzeń nie jest leczona. O problemach ze snem mówimy wówczas, gdy pacjent zgłasza trudności w zasypianiu, płytki i urywany sen czy zbyt krótki sen, po którym nie ma uczucia regeneracji. Wiele osób przy problemach ze snem sięga po środki nasenne dostępne w aptece bez recepty, jednak jest to rozwiązanie doraźne. Przy problemach z bezsennością pomóc może psychoterapia.

Dlaczego warto skorzystać z psychoterapii przy problemie z bezsennością?

Przyczyny bezsenności często leżą w psychice pacjenta. Z drugiej strony problemy z zasypianiem mogą powodować lęk przed położeniem się spać, co powoduje błędne koło. Podczas psychoterapii pacjent będzie analizował przyczyny i trudności, które powodują występowanie bezsenności. Może także wypracować nowe zachowania, które poprawią jakość snu i wyeliminują bezsenność.

Bezsenność a depresja

Objawy bezsenności często współwystępują z depresją. Aby zbadać, czy bezsenność powiązana jest z depresją, pacjent powinien zastanowić się, czy małej ilości snu towarzyszą inne objawy np. przygnębienie, przyspieszone bicie serca czy nadmierne pocenie się. Dobre zdrowie psychiczne jest podstawą zdrowego snu. Dlatego wszyscy pacjenci z nasilonymi problemami ze snem powinni wybrać się do psychoterapeuty lub psychologa, gdy skorygowanie samej higieny snu nie przynosi efektu.

Relaks przed snem

Przy szybkim tempie naszego życia coraz częściej mamy problem z zasypianiem. Pracujemy do późnych godzin nocnych, nie mamy czasu, aby odpowiednio wyciszyć się przed snem. Tymczasem już na godzinę przed zaśnięciem powinniśmy unikać pracy, zwłaszcza przy komputerze, a także wykonywania czynności, które mogą wywołać u nas nieprzyjemne emocje. Warto oddać się w tym czasie czynnościom relaksującym, takim jak czytanie, słuchanie spokojnej muzyki.

Psychoterapeuta Wrocław
Prof. dr hab. n. med.
Donata Kurpas

Gabinet psychoterapii we Wrocławiu
Stefana Jaracza 69/1
50-305 Wrocław

Psychoterapeuta Donata Kurpas

Szkolenie w zakresie psychoterapii
2006 – ukończone studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii – pierwsza część 4-letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
od 2007 – członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii
2008 – ukończone studia podyplomowe Szczegółowe Problemy Psychoterapii – druga część 4- letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doświadczenie kliniczne
2005-2008 – psychoterapia treningowa w ramach grupy self (125 godzin) – Ewa Niezgoda, Kraków
od 2007 – gabinet psychoterapii indywidualnej i grupowej: pacjenci z zaburzeniami lękowymi i/lub depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania, terapia par.
2008 – zgrupowanie treningowe (60 godzin) – w ramach szkolenia z zakresu psychoterapii
2008 – trening interpersonalny (40 godzin) – Halina Nałęcz-Nieniewska, Warszawa
2008-2010 – psychoterapia treningowa indywidualna (98 sesji) – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Wrocław
2016 – staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (240 godzin)
2018 – staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (Feniks – Sosnowiec) – psychoterapia grupowa zaburzeń psychotycznych i afektywnych (120 godzin)

Dlaczego warto skorzystać z psychoterapii?

Codziennie mierzymy się z różnorodnymi trudnościami dnia codziennego. Najczęściej sami bądź przy wsparciu rodziny pokonujemy te problemy, jednak czasami konieczna będzie pomoc ze strony psychoterapeuty.

Czym zajmuje się psychoterapia?

Głównym zadaniem psychoterapii jest leczenie zaburzeń zdrowia psychicznego, zakłócających codzienne funkcjonowanie. Spotkania z psychoterapeutą mogą także pomóc rozwiązać problemy emocjonalne pacjenta. Psychoterapia pomaga pacjentowi wprowadzić zmiany w życiu, które pozwolą zminimalizować odczucie lęku bądź pozwolą usunąć nieprzyjemne myśli. Od pewnego czasu obserwować możemy pozytywną zmianę w stosunku do osób, korzystających z pomocy psychoterapeuty. Jeszcze do niedawna szukanie takiej pomocy było oceniane negatywnie. Obecnie coraz więcej osób szuka pomocy specjalisty w przypadku zaobserwowania niskiej samooceny czy przedłużającego się złego samopoczucia psychicznego. Pacjenci poszukują wsparcia także przy braku akceptacji własnego ciała czy problemach z seksualnością.

Spotkania z psychoterapeutą sposobem na lepsze poznanie siebie

Psychoterapeuta nie podaje pacjentowi gotowych rozwiązań. W procesie psychoterapii ważna jest powstająca relacja między psychoterapeutą a pacjentem. Konsekwencją jest przestrzeń, w której pacjent może opowiedzieć o swoich trudnościach. Psychoterapeuta nie ocenia pacjenta ani nie  podaje gotowych schematów postępowania, lecz towarzyszy pacjentowi w procesie dochodzenia do źródeł problemu i poszukiwaniu najlepszych dla pacjenta rozwiązań. Czas trwania psychoterapii zależny jest od trudności, z którymi przychodzi pacjent. W niektórych sytuacjach wprowadzenie zmiany wymaga dłuższego okresu spotkań z psychoterapeutą.

Psychoterapia jest dobrym sposobem na poradzenie sobie z zaburzeniami funkcjonowania psychicznego, które nas dotyczą. Spojrzenie z boku na swoje trudności pozwala znaleźć rozwiązania i poprawić jakość życia.

Psychoterapeuta Wrocław
Prof. dr hab. n. med.
Donata Kurpas

Gabinet psychoterapii we Wrocławiu
Stefana Jaracza 69/1
50-305 Wrocław

Psychoterapeuta Donata Kurpas

Szkolenie w zakresie psychoterapii
2006 – ukończone studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii – pierwsza część 4-letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
od 2007 – członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii
2008 – ukończone studia podyplomowe Szczegółowe Problemy Psychoterapii – druga część 4- letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doświadczenie kliniczne
2005-2008 – psychoterapia treningowa w ramach grupy self (125 godzin) – Ewa Niezgoda, Kraków
od 2007 – gabinet psychoterapii indywidualnej i grupowej: pacjenci z zaburzeniami lękowymi i/lub depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania, terapia par.
2008 – zgrupowanie treningowe (60 godzin) – w ramach szkolenia z zakresu psychoterapii
2008 – trening interpersonalny (40 godzin) – Halina Nałęcz-Nieniewska, Warszawa
2008-2010 – psychoterapia treningowa indywidualna (98 sesji) – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Wrocław
2016 – staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (240 godzin)
2018 – staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (Feniks – Sosnowiec) – psychoterapia grupowa zaburzeń psychotycznych i afektywnych (120 godzin)

Psychoterapia jako wsparcie dla pacjentów chorych przewlekle

Przewlekła choroba jest ciężkim przeżyciem nie tylko dla pacjenta, ale także dla jego rodziny. Wiele osób, zwłaszcza cierpiących na choroby przewlekłe znacznie upośledzających codzienne funkcjonowanie, wymaga psychoterapii, aby zaadaptować się do tego trudnego czasu. W trakcie leczenia chorób przewlekłych pojawiają się trudne etapy i emocje, z którymi pacjent nie zawsze umie sobie poradzić. Z pomocą przyjść może psychoterapeuta, specjalizujący się w terapii pacjentów chorych przewlekle.

Niechęć do psychoterapii pacjentów chorych przewlekle

Wielu pacjentów chorych przewlekle uważa, że psychoterapia nie jest im potrzebna. Wsparcie rodziny i przyjaciół czasami jednak nie są wystarczające, dlatego warto co jakiś czas podsuwać bliskiemu pomysł spotkania z psychoterapeutą. Nie można jednak nalegać na podjęcie terapii – warto, aby był to przemyślany wybór.

Jak przebiega psychoterapia pacjentów przewlekle chorych?

Psychoterapia pacjentów przewlekle chorych polega na przyglądaniu się funkcjonowaniu pacjenta z chorobą przewlekłą. Podczas spotkań psychoterapeuta powinien stworzyć atmosferę bezpieczeństwa oraz okazać empatię i zrozumienie. Sesje z psychoterapeutą powinny prowadzić do poprawy funkcjonowania psychicznego i w konsekwencji – somatycznego, zaś psychoterapeuta powinien zachęcać pacjenta do dookreślania emocji. Te zaś będą zmieniać się zależnie od etapów choroby, zwłaszcza jeżeli wymagane jest długotrwałe leczenie, którego efekt jest niepewny.

Czy rodzina przewlekle chorego również może skorzystać z psychoterapii?

Bliscy i przyjaciele często nie wiedzą jak udzielić wsparcia osobie przewlekle chorej, dlatego szukają pomocy u psychoterapeuty. Z pewnością jest to dobre rozwiązanie, które ułatwia efektywne sprawowanie opieki, zwłaszcza w najtrudniejszym czasie np. na etapie znacznej progresji choroby.

Psychoterapeuta Wrocław
Prof. dr hab. n. med.
Donata Kurpas

Gabinet psychoterapii we Wrocławiu
Stefana Jaracza 69/1
50-305 Wrocław

Psychoterapeuta Donata Kurpas

Szkolenie w zakresie psychoterapii
2006 – ukończone studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii – pierwsza część 4-letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
od 2007 – członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii
2008 – ukończone studia podyplomowe Szczegółowe Problemy Psychoterapii – druga część 4- letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doświadczenie kliniczne
2005-2008 – psychoterapia treningowa w ramach grupy self (125 godzin) – Ewa Niezgoda, Kraków
od 2007 – gabinet psychoterapii indywidualnej i grupowej: pacjenci z zaburzeniami lękowymi i/lub depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania, terapia par.
2008 – zgrupowanie treningowe (60 godzin) – w ramach szkolenia z zakresu psychoterapii
2008 – trening interpersonalny (40 godzin) – Halina Nałęcz-Nieniewska, Warszawa
2008-2010 – psychoterapia treningowa indywidualna (98 sesji) – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Wrocław
2016 – staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (240 godzin)
2018 – staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (Feniks – Sosnowiec) – psychoterapia grupowa zaburzeń psychotycznych i afektywnych (120 godzin)

Anoreksja i bulimia – jak je rozpoznać?

U podstaw anoreksji i bulimii leżą zaburzenia psychiczne. Zwykle dotykają one osób, które nie są zadowolone ze swojej sylwetki i krytycznie podchodzą do swojego wyglądu. Czasami ciężko jest zaobserwować pierwsze objawy, jednak zarówno anoreksja, jak i bulimia bez odpowiedniego leczenia mogą doprowadzić do śmierci.

Czym jest anoreksja?

Anoreksja, zwana także jadłowstrętem psychicznym, to zaburzenie psychiczne, które polega na ograniczaniu przyjmowanych pokarmów. Osoby, cierpiące na anoreksję, często twierdzą, że są za grube, choć masa ich ciała jest prawidłowa lub zbyt niska. Anoreksję można podzielić na dwa typy. Jeden z nich polega na znacznym ograniczeniu przyjmowanych pokarmów i wyczerpujących ćwiczeniach fizycznych, zaś  drugi – na prowokowaniu wymiotów po zjedzeniu zbyt dużej ilości pokarmu, przeplatanym z czasami ograniczania pokarmów.

Czym jest bulimia?

Bulimia, podobnie jak anoreksja, jest zaburzeniem odżywiania. Osoba z bulimią przyjmuje pokarm kompulsywnie, zaś potem prowokuje wymioty lub przyjmuje środki przeczyszczające. Bulimia może występować nawet u dzieci poniżej 10 roku życia. Przyczyny tego zaburzenia to między innymi brak samoakceptacji, zbyt duże wymagania innych, gwałtowne zmiany w życiu, konflikty z najbliższymi.

Objawy bulimii i anoreksji

Objawy anoreksji, jakie powinny zaniepokoić najbliższych to między innymi obsesyjne liczenie kalorii, niechęć do spożywania posiłków w towarzystwie, ciągłe rozmawianie o odchudzaniu, przyjmowanie tabletek odchudzających, intensywne ćwiczenia fizyczne, ciągłe wyrażanie opinii, że jest się za grubym. Z kolei bulimia objawia się między innymi zmęczeniem i ospałością, napadami objadania się i ciągłymi wymiotami, częstymi bólami brzucha, uszkodzeniem szkliwa na zębach, nieregularnymi miesiączkami, bladością skóry.

Zarówno anoreksja, jak i bulimia to poważne zaburzenia odżywiania, które mogą mieć niebezpieczne konsekwencje. W przypadku zauważenia takich sygnałów u najbliższych warto pomyśleć o psychoterapii, która zwiększa nadzieję na uporanie się z tymi problemami.

Psychoterapeuta Wrocław
Prof. dr hab. n. med.
Donata Kurpas

Gabinet psychoterapii we Wrocławiu
Stefana Jaracza 69/1
50-305 Wrocław

Psychoterapeuta Donata Kurpas

Szkolenie w zakresie psychoterapii
2006 – ukończone studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii – pierwsza część 4-letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
od 2007 – członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii
2008 – ukończone studia podyplomowe Szczegółowe Problemy Psychoterapii – druga część 4- letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doświadczenie kliniczne
2005-2008 – psychoterapia treningowa w ramach grupy self (125 godzin) – Ewa Niezgoda, Kraków
od 2007 – gabinet psychoterapii indywidualnej i grupowej: pacjenci z zaburzeniami lękowymi i/lub depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania, terapia par.
2008 – zgrupowanie treningowe (60 godzin) – w ramach szkolenia z zakresu psychoterapii
2008 – trening interpersonalny (40 godzin) – Halina Nałęcz-Nieniewska, Warszawa
2008-2010 – psychoterapia treningowa indywidualna (98 sesji) – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Wrocław
2016 – staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (240 godzin)
2018 – staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (Feniks – Sosnowiec) – psychoterapia grupowa zaburzeń psychotycznych i afektywnych (120 godzin)

Diagnoza zaburzeń lękowych – kiedy warto skorzystać z pomocy psychoterapeuty?

Lęk jest naturalny, towarzyszy nam w życiu codziennym. Odczuwamy go przed publicznym wystąpieniem, wizytą u stomatologa czy przed egzaminem, a po ustąpieniu czynnika, który go wywołuje, odczuwamy spokój. U niektórych osób jednak napięcie utrzymuje się, przeradzając się w zaburzenia lękowe. Odczuwany lęk staje się paraliżujący i znacząco wpływa na codzienne funkcjonowanie.

Czym są zaburzenia lękowe?

Zaburzenia lękowe są jednymi z częściej występujących zaburzeń psychicznych, zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Charakteryzują się odczuwaniem stanu napięcia, zmartwienia, problemami w uspokojeniu się, nagłymi atakami paniki, a także nieprzyjemnymi wspomnieniami czy koszmarami po ciężkich przeżyciach. Lękom mogą tworzyć zaburzenia, na przykład związane z układem oddechowym, krążenia czy pokarmowym. Do zaburzeń lękowych należą między innymi zespół ostrego stresu i zespół stresu pourazowego, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, fobie specyficzne, lęki paniczne z agorafobią lub bez agorafobii.

Psychoterapia przy zaburzeniach lękowych

Osobom, które borykają się z zaburzeniami lękowymi pomóc może psychoterapia. Spotkania z psychoterapeutą mają na celu poznanie sposobów na zredukowanie lęków oraz wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z nim. Psychoterapeuta towarzyszy pacjentowi w procesie radzenia sobie ze swoimi lękami i zmierzenia się z sytuacjami, które wywołują zaburzenia lękowe. Wiele osób niestety jeszcze ma obawę przed spotkaniami z psychoterapeutą. Tymczasem psychoterapia, zwłaszcza w połączeniu z farmakoterapią, jeżeli zajdzie taka potrzeba, jest sposobem na poradzenie sobie z lękami.

Psychoterapeuta Wrocław
Prof. dr hab. n. med.
Donata Kurpas

Gabinet psychoterapii we Wrocławiu
Stefana Jaracza 69/1
50-305 Wrocław

Psychoterapeuta Donata Kurpas

Szkolenie w zakresie psychoterapii
2006 – ukończone studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii – pierwsza część 4-letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
od 2007 – członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii
2008 – ukończone studia podyplomowe Szczegółowe Problemy Psychoterapii – druga część 4- letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doświadczenie kliniczne
2005-2008 – psychoterapia treningowa w ramach grupy self (125 godzin) – Ewa Niezgoda, Kraków
od 2007 – gabinet psychoterapii indywidualnej i grupowej: pacjenci z zaburzeniami lękowymi i/lub depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania, terapia par.
2008 – zgrupowanie treningowe (60 godzin) – w ramach szkolenia z zakresu psychoterapii
2008 – trening interpersonalny (40 godzin) – Halina Nałęcz-Nieniewska, Warszawa
2008-2010 – psychoterapia treningowa indywidualna (98 sesji) – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Wrocław
2016 – staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (240 godzin)
2018 – staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (Feniks – Sosnowiec) – psychoterapia grupowa zaburzeń psychotycznych i afektywnych (120 godzin)

Zaburzenia depresyjne w podeszłym wieku

Zaburzenia depresyjne u osób w wieku podeszłym występują częściej niż w innych grupach wiekowych. Przyczyny tej depresji (dawniej nazywanej depresją inwolucyjną) mogą być bardzo różne, natomiast obraz kliniczny wyróżnia się: licznymi dolegliwościami bólowymi, skargami na kłopoty z pamięcią oraz częstszym występowaniem niepokoju ruchowego i psychicznego.

Geriatryczna skala oceny depresji (Geriatric Depression Scale – GDS)

Jest to jedna z częściej stosowanych skal do przesiewowej samooceny depresji w wieku podeszłym.

Składa się z 30 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi tak lub nie. Jeśli osoba badana ma kłopot ze zrozumieniem pytań (np. z powodu zaburzeń funkcji intelektualnych), dopuszczalna jest pomoc w czytaniu i wypełnianiu skali.

Wynik skali nie jest równoznaczny z rozpoznaniem (diagnozą) depresji, ale tak jak w przypadku wielu kwestionariuszy, jest raczej wskazówką diagnostyczną. W przypadku uzyskania podwyższonego wyniku wskazana jest konsultacja u psychiatry lub psychologa.

Skalę wypełnia się zwykle mając na uwadze samopoczucie osoby badanej w 2 ostatnich tygodniach.

Myśląc o całym swoim życiu, czy jest Pan(i) z niego zadowolony(a)?

tak       nie*

Czy zmniejszyła się liczba Pana(i) aktywności i zainteresowań?

tak*     nie

Czy ma Pan(i) uczucie, że życie jest puste?

tak*     nie

Czy często czuje się Pan(i) znudzony(a)?

tak*     nie

Czy myśli Pan(i) z nadzieją o przyszłości?

tak       nie*

Czy miewa Pan(i) natrętne myśli, których nie może się Pan(i) pozbyć?

tak*     nie

Czy jest Pan(i) w dobrym nastroju przez większość czasu?

tak       nie*

Czy obawia się Pan(i), że może się zdarzyć Panu(i) coś złego?

tak*     nie

Czy przez większość czasu czuje się Pan(i) szczęśliwy(a)?

tak       nie*

Czy często czuje się Pan(i) bezradny(a)?

tak*     nie

Czy często jest Pan(i) niespokojny(a)?

tak*     nie

Czy zamiast wyjść wieczorem z domu, woli Pan(i) w nim pozostać?

tak*     nie

Czy często martwi się Pan(i) o przyszłość?

tak*     nie

Czy czuje Pan(i), że ma więcej kłopotów z pamięcią niż inni ludzie?

tak*     nie

Czy myśli Pan(i), że wspaniale jest żyć?

tak       nie*

Czy często czuje się Pan(i) przygnębiony(a) i smutny(a)?

tak*     nie

Czy obecnie czuje się Pan(i) gorszy(a) od innych ludzi?

tak*     nie

Czy martwi się Pan(i) tym, co zdarzyło się w przeszłości?

tak*     nie

Czy uważa Pan(i), że życie jest ciekawe?

tak       nie*

Czy trudno jest Panu(i) realizować nowe pomysły?

tak*     nie

Czy czuje się Pan(i) pełny(a) energii?

tak       nie*

Czy uważa Pan(i), że sytuacja jest beznadziejna?

tak*     nie

Czy myśli Pan(i), że ludzie są lepsi niż Pan(i)?

tak*     nie

Czy drobne rzeczy często wyprowadzają Pana(ią) z równowagi?

tak*     nie

Czy często chce się Panu(i) płakać?

tak*     nie

Czy ma Pan(i) kłopoty z koncentracją uwagi?

tak*     nie

Czy rano budzi się Pan(i) w dobrym nastroju?

tak       nie*

Czy ostatnio unika Pan(i) spotkań towarzyskich?

tak*     nie

Czy łatwo podejmuje Pan(i) decyzje?

tak       nie*

Czy zdolność Pan(i) myślenia jest taka sama jak dawniej?

tak       nie*

Obliczanie wyniku:

Odpowiedzi zaznaczone gwiazdką  = 1 punkt, pozostałe odpowiedzi = 0 punktów.

Interpretacja wyników:

0–9 punktów = brak depresji

10–19 punktów = depresja łagodna

20 i więcej punktów = głęboka depresja

Terapia depresji

Zależnie od nasilenia – podejmuje się decyzję o terapii lekami lub psychoterapii, która jest metodą leczenia polegającą na celowym, świadomym i programowym oddziaływaniu na pacjenta technikami werbalnymi i niewerbalnymi, mającymi na celu usunięcie lub zmniejszenie występujących u niego objawów.

Psychoterapeuta Wrocław
Prof. dr hab. n. med.
Donata Kurpas

Gabinet psychoterapii we Wrocławiu
Stefana Jaracza 69/1
50-305 Wrocław

Psychoterapeuta Donata Kurpas

Szkolenie w zakresie psychoterapii
2006 – ukończone studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii – pierwsza część 4-letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
od 2007 – członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii
2008 – ukończone studia podyplomowe Szczegółowe Problemy Psychoterapii – druga część 4- letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doświadczenie kliniczne
2005-2008 – psychoterapia treningowa w ramach grupy self (125 godzin) – Ewa Niezgoda, Kraków
od 2007 – gabinet psychoterapii indywidualnej i grupowej: pacjenci z zaburzeniami lękowymi i/lub depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania, terapia par.
2008 – zgrupowanie treningowe (60 godzin) – w ramach szkolenia z zakresu psychoterapii
2008 – trening interpersonalny (40 godzin) – Halina Nałęcz-Nieniewska, Warszawa
2008-2010 – psychoterapia treningowa indywidualna (98 sesji) – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Wrocław
2016 – staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (240 godzin)
2018 – staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (Feniks – Sosnowiec) – psychoterapia grupowa zaburzeń psychotycznych i afektywnych (120 godzin)

Choroba afektywna dwubiegunowa

Choroba afektywna dwubiegunowa, dawniej nazywana psychozą maniakalno-depresyjną, to taka postać zaburzeń nastroju, w przebiegu której oprócz objawów depresji pojawiają się stany przeciwne – manii, a więc nadmierna aktywność, poczucie wszechogarniającej radości, wrażenie, że jest się do wszystkiego zdolnym.

Mania zwykle przez samych chorych nie jest postrzegana jako choroba.

Spektrum zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

 • zaburzenie afektywne dwubiegunowe typu I – co najmniej jeden epizod manii bez epizodów depresyjnych lub z nimi,
 • zaburzenie afektywne dwubiegunowe typu II – co najmniej jeden epizod hipomaniakalny i epizody depresyjne,
 • cyklotymia – długotrwałe, niektóre objawy depresyjne i hipomaniakalne.

Różnicowanie diagnostyczne manii w hipomanii polega na określeniu

 • nasilenia objawów,
 • braku objawów psychotycznych,
 • czasu trwania (odpowiednio 7 dni i 4 dni),
 • braku konieczności hospitalizacji w hipomanii (zazwyczaj),
 • braku konieczności stosowania leków przeciwpsychotycznych w hipomanii (zazwyczaj).

Nadużywanie substancji psychoaktywnych w grupie zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

 • jest ośmiokrotnie częstsze niż w populacji bez innych zaburzeń psychicznych,
 • wiąże się z gorszym rokowaniem: krótsze remisje, dłuższe leczenie, gorsza współpraca.

Zobacz także: psychoterapia

Psychoterapeuta Wrocław
Prof. dr hab. n. med.
Donata Kurpas

Gabinet psychoterapii we Wrocławiu
Stefana Jaracza 69/1
50-305 Wrocław

Psychoterapeuta Donata Kurpas

Szkolenie w zakresie psychoterapii
2006 – ukończone studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii – pierwsza część 4-letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
od 2007 – członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii
2008 – ukończone studia podyplomowe Szczegółowe Problemy Psychoterapii – druga część 4- letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doświadczenie kliniczne
2005-2008 – psychoterapia treningowa w ramach grupy self (125 godzin) – Ewa Niezgoda, Kraków
od 2007 – gabinet psychoterapii indywidualnej i grupowej: pacjenci z zaburzeniami lękowymi i/lub depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania, terapia par.
2008 – zgrupowanie treningowe (60 godzin) – w ramach szkolenia z zakresu psychoterapii
2008 – trening interpersonalny (40 godzin) – Halina Nałęcz-Nieniewska, Warszawa
2008-2010 – psychoterapia treningowa indywidualna (98 sesji) – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Wrocław
2016 – staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (240 godzin)
2018 – staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (Feniks – Sosnowiec) – psychoterapia grupowa zaburzeń psychotycznych i afektywnych (120 godzin)