Zaburzenia osobowości

Wprowadzenie Osobowość to wszystkie dyspozycje i cechy psychiczne oraz fizyczne danej osoby, ukształtowane dziedzicznie i przez środowisko. Cechy osobowości to: intelekt, uczucia, wola, napęd psychoruchowy. Osobowość łączy się z poczuciem tożsamości, poczuciem bycia sobą, niezależnością od zmiennych okoliczności. Do najważniejszych źródeł rozwoju osobowości zalicza się m.in.: wczesnodziecięce doświadczenia, modelujące zachowania osób dorosłych, typ układu nerwowego, […]
Trwałe zmiany w osobowości mogą być rezultatem długotrwałego lub jednorazowego traumatycznego stresu. Te przekształcenia, które zachodzą w psychice, nie wynikają z mechanicznego uszkodzenia czy choroby mózgu, ale mają swoje źródło w skrajnych przeżyciach. Te przeżycia są tak intensywne, że wpływają na psychikę w taki sposób, że powrót do stanu sprzed traumy staje się trudny, długotrwały […]
Diagnostyka oraz terapia onkologiczna to procesy, które wywołują wiele emocji u pacjentów. Nie tylko mają one wpływ na ciało, ale także na psychikę chorego. Zaburzenia psychiczne w trakcie diagnostyki i terapii onkologicznej są częste i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. W związku z tym, ważne jest, aby lekarze pierwszego kontaktu (POZ) byli w stanie odpowiednio […]
Osobowość jest złożonym zestawem cech i charakterystyk, które określają, w jaki sposób myślimy, czujemy i zachowujemy się. Jednak niektóre osoby mogą wykazywać specyficzne wzorce osobowości, które różnią się od standardowych. Jednym z takich typów osobowości jest osobowość histroniczna. Więcej o zaburzeniach osobowości. Czym jest osobowość histroniczna? Osobowość histroniczna jest jednym z wielu rodzajów zaburzeń osobowości […]
Czym charakteryzuje się osobowość schizoidalna? Osobowość schizoidalna jest określana jako wzorzec zachowań, myślenia i odczuwania, który charakteryzuje się silnym poczuciem wycofania społecznego i ograniczoną zdolnością do nawiązywania bliskich relacji interpersonalnych. Osoby z osobowością schizoidalną często preferują samotność i introwertyzm, wykazując ograniczoną potrzebę kontaktu społecznego. Osobowość schizoidalna manifestuje się poprzez kilka charakterystycznych cech. Jedną z nich […]
Osobowość anankastyczna jest specyficznym zaburzeniem osobowości, które cechuje się silną potrzebą porządku, perfekcjonizmem i potrzebą kontroli. Osoby dotknięte tym zaburzeniem dążą do nieustannej kontroli nad swoim otoczeniem i działaniami, nie pozostawiając miejsca na elastyczność czy spontaniczność (które przeżywane są jako brak konroli). Ta nadmiarowa potrzeba kontroli często prowadzi do spowolnienia lub utrudnienia w wykonywaniu zadań. […]
Narcyzm to termin, który odnosi się zarówno do nazwy kwiatu, jak i do cechy osobowości. Kiedy mówimy o narcyzmie jako cechy osobowości, opisujemy pewne zachowania i tendencje. Według starożytnej greckiej mitologii, Narcyz był przystojnym młodzieńcem, który zakochał się we własnym odbiciu w wodzie i nie mógł oderwać od niego wzroku, co w końcu doprowadziło do […]
Co oznacza: osobowość zależna? Osobowość zależna to jedno z wielu zaburzeń osobowości, które wpływają na sposób, w jaki dana osoba myśli, czuje i zachowuje się. Osobowość zależna, obok histrionicznej, narcystycznej i antyspołecznej, jest jednym z typów osobowości, które charakteryzują się brakiem równowagi w relacjach interpersonalnych. Podczas gdy osobowość narcystyczna i antyspołeczna dążą do realizacji swoich […]