Depresja

Czym jest depresja zimowa? To inaczej SAD – seasonal affective disorder (sezonowa choroba afektywna), czyli sezonowo (w okresie jesieni i zimy) występujące objawy, które rozpoznaje się w zaburzeniach nastroju. Pogorszenie pogody, mniejsze i krótsze nasłonecznienie wiąże się z występowaniem obniżenia nastroju i braku energii. Depresja sezonowa występuje głównie w krajach skandynawskich i tam jest opisywana […]
Depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie. Wystąpienie zaburzeń depresyjnych kojarzone jest zwykle ze spadkiem nastroju, brakiem motywacji i ciągłym zmęczeniem czyli zaburzeniem codziennego funkcjonowania. Jednak w depresji maskowanej w miejsce powyższych objawów występują maski depresji, które przypominają objawy somatyczne (ciała). Może im towarzyszyć obniżony nastrój, ale w rzeczywistości rzadko współwystępuje. W miejsca […]
Spośród zaburzeń psychicznych – depresja jest najczęściej rozpoznawana na świecie, a częstość jej występowania nadal wzrasta. Przyczyny zachorowania na depresję mogą pojawić się już we wczesnym dzieciństwie, a nawet w okresie płodowym. Co jest przyczyną depresji? Przewlekłe i nawracające zaburzenia depresyjne indukowane są przez czynniki stresogenne (zmiany w stanie fizycznym, psychicznym i społeczno-kulturowe): niedożywienie, choroba, […]
Co to jest baby blues? Czy to to samo co depresja poporodowa? Baby blues najczęściej pojawia się około trzeciego dnia po porodzie, ale może wystąpić do 14 dni po porodzie. W zakresie objawów przypomina depresję, ponieważ w jego przebiegu charakterystyczny jest obniżony i zmienny nastrój, drażliwość, zaburzenia snu, brak apetytu, poczucie zmęczenia, nieadekwatna obawa o […]
Dlaczego chorujemy na depresję? Nie ma jednego czynnika czy wydarzenia, które odpowiada za zachorowanie na depresję. Zwykle to połączenie wydarzeń, które miały miejsce w naszym życiu, psychicznych mechanizmów adaptacyjnych, które pozwalają nam przetrwać trudne dla nas przeżycia oraz aktualnej sytuacji, w której znajdujemy się. Doświadczenia przeszłości, zwłaszcza okresu najwcześniejszego dzieciństwa, kiedy to kształtują się podstawy […]
Utrata bliskiej osoby jest najsilniejszym z głębokich kryzysów. Często uruchamia już wcześniej istniejące trudności w radzeniu sobie ze stresem. To od naszych mechanizmów adaptacyjnych zależy czy i jak poradzimy sobie z utratą. Jeżeli są one niewydolne lub słabo rozwinięte – przebieg żałoby może łączyć się z zaburzeniem codziennego funkcjonowania. Prawidłowo przebiegająca żałoba pozwala pogodzić się […]
Czy przechorowanie COVID-19 wpływa na stan psychiczny? Po przechorowaniu COVID-19 u pacjentów obserwuje się trwające zaburzenia depresyjne i lękowe oraz mogące wynikać z nich przewlekłe uczucie zmęczenia oraz zaburzenia snu. Występują one nawet u osób, które nie skarżyły się przed zachorowaniem na COVID-19 na podobne dolegliwości. Okazuje się jednak, że nasilenie zaburzeń depresyjnych i lękowych […]
Jak odróżnić obniżenie nastroju od depresji, która powinna nas zaniepokoić? Zależnie od okoliczności u większości z nas może wystąpić obniżony czy depresyjny nastrój, np. w odpowiedzi na stres lub presję ze strony otoczenia. Jeśli istnieje bezpośrednia zależność między danym zdarzeniem a obniżonym nastrojem – nie mówimy o depresji, ale o reakcji adaptacyjnej albo zaburzeniu adaptacyjnym, […]