Osobowość schizoidalna: wskazówki dla pacjentów i ich bliskich. Jak zachęcić pacjenta do psychoterapii?

Osobowość schizoidalna (Schizoid Personality Disorder, SPD) to zaburzenie z grupy A zaburzeń osobowości, które charakteryzuje się stałym wzorcem dystansu od relacji społecznych oraz ograniczonym zakresem wyrażania emocji w sytuacjach interpersonalnych. Osoby z SPD często preferują samotność, wykazują chłód emocjonalny i mają trudności w nawiązywaniu bliskich relacji.

Zaburzenia osobowości – czym są, jak je rozpoznać i leczyć?

Charakterystyka osobowości schizoidalnej

Osoby z osobowością schizoidalną mają tendencję do unikania relacji społecznych i preferują samotne aktywności. Ich życie emocjonalne jest ograniczone, co objawia się brakiem reakcji emocjonalnych na krytykę czy pochwały. Te osoby często postrzegane są jako zdystansowane, chłodne i obojętne na uczucia innych ludzi.

Główne cechy osobowości schizoidalnej obejmują:

 1. Brak pragnienia bliskich relacji i przyjemności z nich: Osoby z SPD nie mają potrzeby ani nie czerpią przyjemności z bliskich więzi, w tym z bycia częścią rodziny.
 2. Preferowanie samotnych aktywności: Wolą spędzać czas samotnie, angażując się w czynności, które nie wymagają interakcji społecznych.
 3. Minimalne zainteresowanie doświadczeniami seksualnymi: Zazwyczaj wykazują niewielkie zainteresowanie doświadczeniami seksualnymi z innymi osobami.
 4. Brak przyjemności z większości aktywności: Trudno im znaleźć radość czy satysfakcję w większości działań.
 5. Brak bliskich przyjaciół: Zwykle nie mają bliskich przyjaciół ani powierników poza najbliższymi krewnymi.
 6. Obojętność na pochwały i krytykę: Są zazwyczaj obojętne na opinie innych, niezależnie od tego, czy są one pozytywne czy negatywne.
 7. Emocjonalny chłód i dystans: Wyrażają ograniczoną gamę emocji w relacjach interpersonalnych.

Dlaczego odczuwanie emocji jest ważne dla zdrowia psychicznego?

Osobowość schizoidalna

Kryteria diagnostyczne

Diagnoza osobowości schizoidalnej opiera się na spełnieniu określonych kryteriów diagnostycznych zawartych w DSM-5 i ICD-10/11. Kryteria te obejmują stały wzorzec dystansu od relacji społecznych oraz ograniczoną ekspresję emocji, który zaczyna się we wczesnej dorosłości i występuje w różnych kontekstach.

Kryteria diagnostyczne według DSM-5:

 1. Brak pragnienia i czerpania przyjemności z bliskich relacji.
 2. Wybór samotnych aktywności.
 3. Niskie zainteresowanie doświadczeniami seksualnymi z innymi osobami.
 4. Ograniczone odczuwanie przyjemności z większości aktywności.
 5. Brak bliskich przyjaciół lub powierników poza najbliższymi krewnymi.
 6. Obojętność na pochwały i krytykę.
 7. Emocjonalny chłód, dystans lub spłaszczony afekt.

O lęku przed bliskością

Specyfika funkcjonowania

Osoby z osobowością schizoidalną funkcjonują w sposób, który znacząco odbiega od norm społecznych. Ich zdolność do nawiązywania i utrzymywania relacji jest poważnie ograniczona, co prowadzi do izolacji społecznej i trudności w różnych aspektach życia.

Sfera poznawcza:

 • Rozdźwięk między myśleniem a emocjami: Myślenie jest podporządkowane podtrzymywaniu specyficznego wzorca interpersonalnego oraz realizowaniu funkcji obronnych. Charakteryzuje je chłodny, racjonalny i sztywny styl myślenia.
 • Koncentracja na sobie: Osoby te są bardzo skoncentrowane na sobie i często utrzymują bogaty świat wewnętrznych fantazji, który zastępuje im realne funkcjonowanie w rzeczywistości zewnętrznej.
 • Słaba świadomość własnego świata wewnętrznego: Mają bardzo małe pojęcie na temat swoich celów życiowych, pragnień i planów na przyszłość.

Sfera emocjonalna:

 • Ograniczone przeżywanie emocji: Wykazują wyraźne spłycenie uczuciowości i ograniczone przeżywanie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych emocji.
 • Aleksytymia: Często nie potrafią rozpoznawać i wyrażać swoich stanów emocjonalnych, co prowadzi również do braku reakcji na emocje innych osób.
 • Mechanizmy obronne: Dominującymi mechanizmami obronnymi są zaprzeczenie i izolacja. Osoby te doświadczają wewnętrznej pustki i braku doznań emocjonalnych.

Więcej o mechanizmach obronnych

Geneza i koncepcje wyjaśniające

Rozwój osobowości schizoidalnej może być związany z różnymi czynnikami, w tym biologicznymi, psychologicznymi oraz społeczno-kulturowymi.

Czynniki biologiczne:

 • Predyspozycje genetyczne: Niektóre badania sugerują, że osobowość schizoidalna może mieć podłoże genetyczne.
 • Zmiany w mózgu: Uszkodzenia mózgu oraz sposób funkcjonowania układu nerwowego mogą wpływać na rozwój tego zaburzenia.

Czynniki psychologiczne:

 • Zaniedbanie emocjonalne: Brak wsparcia emocjonalnego ze strony rodziców w dzieciństwie może prowadzić do rozwoju SPD.
 • Nadużycia emocjonalne i fizyczne: Przemoc emocjonalna lub fizyczna w dzieciństwie może być istotnym czynnikiem ryzyka.
 • Brak akceptacji rówieśników: Negatywne doświadczenia w relacjach z rówieśnikami mogą przyczynić się do rozwoju osobowości schizoidalnej.

Czynniki społeczno-kulturowe:

 • Izolacja społeczna: Brak wsparcia społecznego i poczucie izolacji mogą sprzyjać rozwojowi SPD.
 • Dyskryminacja i stres związany z przynależnością do mniejszości: Doświadczenia związane z dyskryminacją mogą wpłynąć na rozwój tego zaburzenia.

O roli traumy w zaburzeniach osobowości

Implikacje dla pacjentów z SPD i ich relacji

Osobowość schizoidalna ma istotny wpływ na życie pacjentów z SPD. Często doświadczają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji międzyludzkich, co prowadzi do izolacji społecznej i samotności. Ich zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie jest poważnie ograniczona, co może prowadzić do problemów zawodowych i trudności w innych aspektach życia.

Relacje interpersonalne:

 • Trudności w nawiązywaniu bliskich relacji: Pacjenci z SPD mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, co prowadzi do izolacji społecznej.
 • Chłód emocjonalny: Brak zdolności do wyrażania emocji i empatii utrudnia budowanie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych.
 • Brak reakcji na pochwały i krytykę: Obojętność na opinie innych osób może prowadzić do problemów w interakcjach społecznych.

Funkcjonowanie zawodowe:

 • Problemy z adaptacją do środowiska pracy: Pacjenci z SPD mogą mieć trudności w adaptacji do zespołowego środowiska pracy, co może prowadzić do problemów zawodowych.
 • Ograniczone możliwości kariery: Trudności w nawiązywaniu relacji i chłód emocjonalny mogą ograniczać możliwości rozwoju kariery zawodowej.

Trudne emocje – czy zawsze będą ze mną?

Terapia

Leczenie osobowości schizoidalnej może obejmować różne podejścia terapeutyczne, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Psychoterapia indywidualna:

 • Rozwijanie umiejętności społecznych: Terapia może pomóc w rozwijaniu umiejętności społecznych i poprawie zdolności do wyrażania emocji.
 • Zwiększanie samoświadomości: Terapia może pomóc pacjentom zrozumieć swoje myśli i uczucia oraz nauczyć się lepiej radzić sobie z emocjami.

Terapia grupowa:

 • Nauka nawiązywania i utrzymywania relacji: Terapia grupowa może pomóc w nauce nawiązywania i utrzymywania relacji w bezpiecznym środowisku.
 • Wsparcie rówieśników: Uczestnictwo w terapii grupowej może dostarczyć wsparcia emocjonalnego ze strony rówieśników.

Farmakoterapia:

Stosowana jest przy nasileniu objawów, W niektórych sytuacjach stosuje się leki przeciwlękowe, aby złagodzić objawy towarzyszące, takie jak lęk czy depresja. Leki przeciwdepresyjne mogą być stosowane w celu łagodzenia objawów depresji, które mogą występować u pacjentów z SPD.

Plan psychoterapii. Czy istnieje?

Wskazówki dla pacjentów z osobowością schizoidalną

Radzenie sobie z codziennością życia przy osobowości schizoidalnej może być wyzwaniem, ale istnieją strategie, które mogą pomóc w ramach pojawiających się trudności oraz poprawić jakość życia:

 1. Poszukiwanie wsparcia terapeutycznego: Regularne sesje terapeutyczne mogą pomóc w rozwoju umiejętności społecznych oraz zwiększeniu samoświadomości. Warto znaleźć terapeutę, który specjalizuje się w leczeniu zaburzeń osobowości.
 2. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: Praca nad umiejętnościami komunikacyjnymi może pomóc w lepszym wyrażaniu myśli i uczuć, co jest kluczowe w budowaniu i utrzymywaniu relacji.
 3. Stawianie małych celów społecznych: Stopniowe wprowadzanie się w sytuacje społeczne może pomóc w oswajaniu się z interakcjami. Stawianie sobie małych, osiągalnych celów, takich jak krótka rozmowa z kolegą z pracy, może przynieść pozytywne efekty.
 4. Angażowanie się w grupy wsparcia: Uczestniczenie w grupach wsparcia dla osób z SPD może dostarczyć poczucia wspólnoty i zrozumienia. Dzielenie się doświadczeniami z innymi, którzy przechodzą przez podobne trudności, może być źródłem nowych strategii I zmniejszyć lęk związany z pojawiającymi się wyzwaniami.
 5. Praca nad wyrażaniem emocji: Nauka rozpoznawania i wyrażania emocji jest kluczowa. Może to obejmować np. prowadzenie dziennika emocji, który pomoże zidentyfikować i zrozumieć swoje uczucia.
 6. Poszukiwanie pozytywnych aktywności: Znalezienie hobby lub aktywności, które sprawiają przyjemność, może pomóc w zwiększeniu poczucia satysfakcji życiowej. Działania takie jak malowanie, pisanie czy ogrodnictwo mogą przynieść wiele radości.

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami, czyli o samowspółczuciu. Czym jest i jak je rozwijać?

Wskazówki dla bliskich pacjentów z osobowością schizoidalną

Wsparcie bliskich jest niezwykle ważne dla pacjentów z SPD. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc bliskim w lepszym zrozumieniu i wspieraniu osoby z SPD:

 1. Edukacja na temat SPD: Zrozumienie natury osobowości schizoidalnej i jej objawów jest kluczowe. Wiedza na temat tego zaburzenia pomoże w lepszym zrozumieniu zachowań i potrzeb osoby z SPD.
 2. Okazywanie cierpliwości i wyrozumiałości: Osoby z SPD mogą potrzebować więcej czasu, aby otworzyć się na innych. Cierpliwość i wyrozumiałość są kluczowe w budowaniu zaufania i relacji.
 3. Unikanie nacisku na interakcje społeczne: Ważne jest, aby nie zmuszać osoby z SPD do angażowania się w interakcje społeczne, które mogą być dla niej niekomfortowe. Wspieranie jej w stopniowym wprowadzaniu się w takie sytuacje może być bardziej efektywne.
 4. Utrzymywanie otwartej komunikacji: Zachęcanie do wyrażania myśli i uczuć w bezpiecznym i wspierającym środowisku może pomóc osobie z SPD w budowaniu pewności siebie i umiejętności komunikacyjnych.
 5. Wspieranie samodzielności: Pomoc w rozwijaniu niezależności i samodzielności może przynieść korzyści. Ważne jest, aby osoba z SPD miała przestrzeń do podejmowania własnych decyzji i działań.
 6. Poszukiwanie wsparcia dla siebie: Bliscy osób z SPD również mogą potrzebować wsparcia. Rozważenie udziału w grupach wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami osobowości może dostarczyć cennych wskazówek i wsparcia emocjonalnego.

Bliska osoba nie chce wyjść z domu. Jak mogę pomóc?

Jaki terapeuta dla pacjenta z SPD?

Dla pacjenta z osobowością schizoidalną (SPD), odpowiedni terapeuta powinien posiadać specjalistyczne kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy z zaburzeniami osobowości. Oto kilka cech i kwalifikacji, które mogą uczynić terapeutę szczególnie odpowiednim dla pacjenta z SPD:

 1. Specjalizacja w Zaburzeniach Osobowości: Terapeuta powinien mieć doświadczenie i szkolenie w pracy z zaburzeniami osobowości, szczególnie z grupy A, do której należy SPD.
 2. Empatia i Zrozumienie: Terapeuta powinien być empatyczny, cierpliwy i rozumieć unikalne wyzwania, z jakimi borykają się osoby z SPD. Powinien być w stanie stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko terapeutyczne.
 3. Doświadczenie w Terapii Psychodynamicznej I Behawioralnej: Terapeuta z doświadczeniem w terapii psychodynamicznej może pomóc pacjentowi zrozumieć i przepracować głębsze, nieświadome procesy psychiczne. Terapeuta behawioralny może pomóc w rozwijaniu konkretnych umiejętności społecznych i strategii radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.
 4. Kompetencje w Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT): CBT może być skuteczna w pracy z pacjentami z SPD poprzez pomaganie im w rozpoznawaniu i modyfikowaniu negatywnych wzorców myślenia i zachowania.
 5. Zrozumienie Mechanizmów Obrony: Terapeuta powinien mieć świadomość mechanizmów obronnych typowych dla SPD, takich jak zaprzeczanie i izolacja, i umieć je odpowiednio adresować w terapii.
 6. Elastyczność i Adaptacyjność: Terapeuta powinien być elastyczny w swoim podejściu, dostosowując metody terapeutyczne do indywidualnych potrzeb pacjenta.
 7. Umiejętność Pracy nad Kompetencjami Społecznymi: Ważne jest, aby terapeuta potrafił pomóc pacjentowi w rozwijaniu umiejętności społecznych, które mogą ułatwić nawiązywanie i utrzymywanie relacji.
 8. Bezpieczeństwo Emocjonalne: Terapeuta powinien być w stanie zapewnić pacjentowi poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, co jest kluczowe w pracy z osobami unikającymi bliskich relacji.
 9. Doświadczenie w Terapii Grupowej: Jeśli pacjent jest otwarty na terapię grupową, terapeuta z doświadczeniem w prowadzeniu takich grup może pomóc w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych w kontrolowanym środowisku.
 10. Podejście Holistyczne: Terapeuta, który stosuje podejście holistyczne, może uwzględniać różne aspekty życia pacjenta, takie jak zdrowie fizyczne, styl życia i relacje społeczne, co może wspierać całościowy proces terapeutyczny.

Znalezienie odpowiedniego terapeuty może wymagać czasu i cierpliwości, ale jest kluczowe dla skutecznego leczenia pacjenta z SPD. Warto rozważyć kilka konsultacji z różnymi terapeutami, aby znaleźć osobę, z którą pacjent będzie czuł się komfortowo i bezpiecznie.

Więcej o wyborze psychoterapii

Jak zachęcić pacjenta z SPD do psychoterapii?

Zachęcanie pacjenta z osobowością schizoidalną (SPD) do psychoterapii może być wyzwaniem, ponieważ osoby z tym zaburzeniem często unikają bliskich relacji i mogą być sceptyczne wobec terapii. Oto kilka strategii, które mogą pomóc w przekonaniu pacjenta z SPD do podjęcia terapii:

1. Edukacja o korzyściach terapii

Informowanie o korzyściach:

 • Wyjaśnij, jakie korzyści może przynieść terapia, takie jak lepsze zrozumienie siebie, poprawa umiejętności radzenia sobie z emocjami i rozwijanie umiejętności społecznych.
 • Podkreśl, że terapia może pomóc w poprawie jakości życia i funkcjonowania na co dzień, nawet jeśli pacjent nie odczuwa obecnie silnej potrzeby zmiany.

Znaczenie profesjonalnej pomocy:

 • Zwróć uwagę na to, że terapeuci mają specjalistyczne przeszkolenie w pracy z zaburzeniami osobowości i są w stanie zaoferować pomoc w bezpiecznym i poufnym środowisku.

2. Stworzenie bezpiecznej przestrzeni

Budowanie zaufania:

 • Podejdź do rozmowy z empatią i cierpliwością. Zrozumienie i akceptacja mogą pomóc w zbudowaniu zaufania.
 • Unikaj presji i nacisku. Pacjent z SPD może potrzebować więcej czasu, aby zdecydować się na podjęcie terapii.

Małe kroki:

 • Zaproponuj konsultację z terapeutą jako pierwszy krok, bez zobowiązań do długoterminowej terapii. Sesje wstępne (konsultacyjne) mogą pomóc w przełamywaniu oporu.

3. Oferowanie wsparcia

Wsparcie od bliskich:

 • Bliscy i rodzina mogą odegrać kluczową rolę, wspierając pacjenta w podjęciu decyzji o terapii. Ważne jest, aby nie naciskać, ale być obecnym i oferować wsparcie emocjonalne.

Przykłady sukcesu:

 • Podziel się historiami innych osób, które skorzystały z terapii i odniosły sukces. Relacje o pozytywnych doświadczeniach mogą zwiększyć motywację pacjenta.

4. Praktyczne aspekty terapii

Logistyka i wygoda:

 • Pomóż w organizacji pierwszej wizyty, oferując wsparcie w logistyce, takie jak znalezienie terapeuty, umówienie wizyty czy nawet towarzyszenie w drodze na pierwsze spotkanie.

Wybór terapeuty:

 • Zachęć pacjenta do znalezienia terapeuty, z którym będzie się czuł komfortowo. Możliwość wyboru terapeuty może zwiększyć poczucie kontroli i bezpieczeństwa.

5. Adaptacja metod terapeutycznych

Terapia indywidualna:

 • Zaoferuj opcję terapii indywidualnej, która może być mniej stresująca dla pacjenta z SPD niż terapia grupowa.

Terapia online:

 • W niektórych przypadkach terapia online może być mniej stresująca i bardziej akceptowalna dla pacjenta, ponieważ pozwala na uczestnictwo z domowego środowiska.

6. Podkreślanie autonomii pacjenta

Samodzielna decyzja:

 • Podkreśl, że decyzja o podjęciu terapii jest całkowicie w rękach pacjenta. Zwrócenie uwagi na jego autonomię i prawo do decyzji może pomóc w zmniejszeniu oporu.

Prowadzenie dziennika:

 • Zaproponuj prowadzenie dziennika jako sposób na śledzenie myśli i emocji. To może być pierwszy krok do samoświadomości, który może prowadzić do większej otwartości na terapię.

7. Cierpliwość i wyrozumiałość

Długoterminowe podejście:

 • Zrozum, że przekonanie pacjenta z SPD do podjęcia terapii może wymagać czasu. Cierpliwość i wyrozumiałość są kluczowe w tym procesie.

Unikanie presji:

 • Unikaj wywierania presji. Zamiast tego staraj się dostarczać informacji i wsparcia, aby pacjent mógł podjąć świadomą decyzję we własnym tempie.
Osobowość schizoidalna objawy

Zachęcanie pacjenta z osobowością schizoidalną do podjęcia terapii wymaga cierpliwości, zrozumienia i empatii. Ważne jest, aby stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko, w którym pacjent będzie czuł się zrozumiany i akceptowany. Poprzez edukację, oferowanie wsparcia i podkreślanie korzyści z terapii, można pomóc pacjentowi w podjęciu decyzji o rozpoczęciu terapii, co może prowadzić do znaczącej poprawy jakości życia.

Więcej o tym na czym polega psychoterapia

Psychoterapeuta Wrocław
Prof. dr hab. n. med.
Donata Kurpas

Gabinet psychoterapii we Wrocławiu
Stefana Jaracza 69/1
50-305 Wrocław

Psychoterapeuta Donata Kurpas

Szkolenie w zakresie psychoterapii
2006 – ukończone studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii – pierwsza część 4-letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
od 2007 – członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii
2008 – ukończone studia podyplomowe Szczegółowe Problemy Psychoterapii – druga część 4- letniego kształcenia; Uniwersytet Jagielloński, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doświadczenie kliniczne
2005-2008 – psychoterapia treningowa w ramach grupy self (125 godzin) – Ewa Niezgoda, Kraków
od 2007 – gabinet psychoterapii indywidualnej i grupowej: pacjenci z zaburzeniami lękowymi i/lub depresyjnymi, z zaburzeniami odżywiania, terapia par.
2008 – zgrupowanie treningowe (60 godzin) – w ramach szkolenia z zakresu psychoterapii
2008 – trening interpersonalny (40 godzin) – Halina Nałęcz-Nieniewska, Warszawa
2008-2010 – psychoterapia treningowa indywidualna (98 sesji) – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Wrocław
2016 – staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (240 godzin)
2018 – staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym (Feniks – Sosnowiec) – psychoterapia grupowa zaburzeń psychotycznych i afektywnych (120 godzin)