Trwałe zmiany w osobowości mogą być rezultatem długotrwałego lub jednorazowego traumatycznego stresu. Te przekształcenia, które zachodzą w psychice, nie wynikają z mechanicznego uszkodzenia czy choroby mózgu, ale mają swoje źródło w skrajnych przeżyciach. Te przeżycia są tak intensywne, że wpływają na psychikę w taki sposób, że powrót do stanu sprzed traumy staje się trudny, długotrwały […]
Diagnostyka oraz terapia onkologiczna to procesy, które wywołują wiele emocji u pacjentów. Nie tylko mają one wpływ na ciało, ale także na psychikę chorego. Zaburzenia psychiczne w trakcie diagnostyki i terapii onkologicznej są częste i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. W związku z tym, ważne jest, aby lekarze pierwszego kontaktu (POZ) byli w stanie odpowiednio […]
Palenie tytoniu jest obecnie uznawane za jedno z najpoważniejszych problemów zdrowotnych w Europie. W Polsce regularnie pali 10 milionów osób, z czego 5 milionów pali już ponad 20 lat. Palenie tytoniu jest kompleksowym procesem, który ma podłoże biologiczne, psychospołeczne i kliniczne. Jest wynikiem zarówno farmakologicznego uzależnienia od nikotyny, jak i uzależnienia behawioralnego. W celu przeciwdziałania […]
Osobowość jest złożonym zestawem cech i charakterystyk, które określają, w jaki sposób myślimy, czujemy i zachowujemy się. Jednak niektóre osoby mogą wykazywać specyficzne wzorce osobowości, które różnią się od standardowych. Jednym z takich typów osobowości jest osobowość histroniczna. Więcej o zaburzeniach osobowości. Czym jest osobowość histroniczna? Osobowość histroniczna jest jednym z wielu rodzajów zaburzeń osobowości […]
Czym charakteryzuje się osobowość schizoidalna? Osobowość schizoidalna jest określana jako wzorzec zachowań, myślenia i odczuwania, który charakteryzuje się silnym poczuciem wycofania społecznego i ograniczoną zdolnością do nawiązywania bliskich relacji interpersonalnych. Osoby z osobowością schizoidalną często preferują samotność i introwertyzm, wykazując ograniczoną potrzebę kontaktu społecznego. Osobowość schizoidalna manifestuje się poprzez kilka charakterystycznych cech. Jedną z nich […]
Osobowość anankastyczna jest specyficznym zaburzeniem osobowości, które cechuje się silną potrzebą porządku, perfekcjonizmem i potrzebą kontroli. Osoby dotknięte tym zaburzeniem dążą do nieustannej kontroli nad swoim otoczeniem i działaniami, nie pozostawiając miejsca na elastyczność czy spontaniczność (które przeżywane są jako brak konroli). Ta nadmiarowa potrzeba kontroli często prowadzi do spowolnienia lub utrudnienia w wykonywaniu zadań. […]
Narcyzm to termin, który odnosi się zarówno do nazwy kwiatu, jak i do cechy osobowości. Kiedy mówimy o narcyzmie jako cechy osobowości, opisujemy pewne zachowania i tendencje. Według starożytnej greckiej mitologii, Narcyz był przystojnym młodzieńcem, który zakochał się we własnym odbiciu w wodzie i nie mógł oderwać od niego wzroku, co w końcu doprowadziło do […]
Czym są mechanizmy obronne? Mechanizmy obronne to psychologiczne strategie, których ludzie używają, aby poradzić sobie z trudnymi sytuacjami, emocjami i myślami. Mają one na celu zmniejszenie nieświadomego napięcia oraz chronienie naszego psychicznego „ja” przed zagrożeniami i konfliktami. Oto wybrane mechanizmy obronne wraz z przykładami: Wyparcie: wypieramy z pamięci bolesne lub nieprzyjemne wydarzenia, aby uniknąć związanych […]